Том 42, № 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.2

Зміст

Статті

До 70- річчя Василя Георгійовича Лендєла PDF PDF (English)
M. Yu. Onysko 5
ПРОФЕСОР РУДЕНКО ХОМА ЮХИМОВИЧ: ВІД КИЇВСЬКОГО ДО УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
O. M Trokhymenko 6-11
ЩОДО ПОШИРЕННЯ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖАТОМНИХ ВІДСТАНЕЙ В МОДЕЛІ ЗВ’ЯЗКОВОЇ ВАЛЕНТНОСТІ PDF
V. I. Sidey 12-15
ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІВ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ (Cs3Sb2Br9)1–х(DyBr3)х PDF
I. P. Stercho, O. V. Zubaka, O. P. Kokhan, A. I. Pogodin, M. Y. Filep, I. E. Barchiy, E. Yu. Peresh, A. O. Fedorchuk 16-25
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У КВАЗІПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Cu2Se–In2Se3–CuI PDF
I. D. Olekseyuk, V. S. Kozak, I. A. Ivashchenko, V. Z. Pankevych 26-34
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У КВАЗІПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Cu2Se – Ga2Se3 – In2Se3 PDF
P. V. Tyshchenko, I. D. Olekseyuk, I. A. Ivashchenko, L. D. Gulay, V. S. Kozak, V. Z. Pankevych 35-46
СИСТЕМИ TlPb2Br5 – MPb2Br5 (M = K, Rb) ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ФАЗИ K0,45Tl0,55Pb2Br5 PDF
S. I. Levkovets, O. V. Smitiukh, L. V. Piskach 47-55
ДОВГОЛАНЦЮГОВІ ОСНОВИ ШИФФА НА ОСНОВІ ХІНОЛІНУ PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel 56-62
ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ N(S, Se)-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНОНУ п МЕТОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДОМ PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel 63-72
ХІМІЧНИЙ СКЛАД І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ПРИРОДНОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА ТА ЙОГО МОДИФІКОВАНИХ ФОРМ PDF
S. S. Milyovich, V. I. Gomonaj, A. Kovalčíková, I. Shepa, Z. Molčanová, I. E. Barchiy, V. V. Pavlyuk, I. P. Stercho 73-80
ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНОЇ МАНГАН-НІКЕЛЬФОСФАТНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
N. P. Golub, E. O. Golub, A. A. Kozma, V. I. Gomonaj 81-90
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИДОБУВАННЯ РТУТІ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ, НА ПРИКЛАДІ НЕПРАЦЮЮЧОЇ ШАХТИ с. ОЛЕНЬОВО PDF
S. M. Kushtan, O. Yu. Sukhareva, O. I. Symkanich, S. M. Sukharev 91-95
ЕКОЛОГІЧНА ОБСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ У КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОМУ РОДОВИЩІ: ВПЛИВ НА ҐРУНТИ І ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
I. I. Chonka, Y. L. Levyts’ka, S. V. Galla-Bobyk 96-104
МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДИ МАЛИХ РІЧОК ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТТЯ PDF
L. Yu. Roman, S. Yu. Chundak 105-111