Том 41, № 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Sm-Li-Со-Si ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 400ºС PDF
A. O. Stetskiv, V. V. Pavlyuk 5-10
КРИСТАЛІЧНА БУДОВА ТА ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК У ПРОМІЖНИХ СПОЛУКАХ СИСТЕМИ Tl2Se–In2Se3–”P2Se4” PDF
I. E. Barchiy, A. A. Fedorchuk, V. V. Pavlyuk, V. A. Tovt, M. Piasecki, I. P. Stercho 11-19
СТРУКТУРНИЙ ТИП La2PbSi2S8 PDF
O. V. Marchuk 20-24
СПОЛУКИ A3B2C9 (A – K, Rb, Cs; B – As, Sb, Bi; C – Cl, Br, I): ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТА ПРОГНОЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ PDF
E. Yu. Peresh, V. I. Sidey, O. V. Zubaka, M. I. Perets 25-31
ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Tl4PbTe3–Tl9BiTe6–TlBiTe2 PDF
T. A. Malakhovska, O. S. Glukh, A. I. Pogodin, M. J. Filep, M. Yu. Sabov, Yu. M. Stasyuk, I. E. Barchiy 32-37
ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМАХ AgSbP2Se6 – AgSbSe2 (Sb4(P2Se6)3) PDF
V. I. Sabov, M. V. Potorij, I. V. Kityk, M. J. Filep, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov 38-42
ВСТАНОВЛЕННЯ КВАЗІБІНАРНИХ ПЕРЕРІЗІВ У ПОТРІЙНІЙ ВЗАЄМНІЙ СИСТЕМІ Tl2Se+SnTe↔Tl2Te+SnSe PDF
M. J. Filep, T. O. Malakhovska, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov 43-48
ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЛУТЕГРАВІРУ НАТРІЮ В ТАБЛЕТКАХ PDF
Yu. V. Scrypynets, A. V. Yegorova, O. D. Voitiuk, V. P. Antonovich 49-55
ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОГО ВМІСТУ АЛЬДЕГІДІВ У СНІГОВОМУ ПОКРИВІ ЯК ІНДИКАТОРА СТАНУ ПОВІТРЯ МІСТ PDF
O. Yu. Sukhareva, O. I. Symkanich, S. M. Sukharev 56-60
МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТОНІЮ PDF
O. V. Volnyanska, M. O. Mironyak, M. V. Manzyuk, O. V. Labyak, M. V. Nikolenko 61-67
МАС-ЧУТЛИВИЙ СЕНСОРНИЙ МАСИВ ТА МЕТОД РЕГРЕСІЇ НА ЛАТЕНТНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ КОВБАС PDF
A. A. Kalinichenko, L. U. Arseniyeva 68-75
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗАРЯДУ У ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ КАТІОНАХ НА ПРИКЛАДІ ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ PDF
V. S. Telychka, O. I. Fizer, M. M. Fizer, I. F. Rusyn, V. G. Lendel 76-80
СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 5-(2-ГІДОКСИФЕНІЛ)-4-МЕТАЛІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ PDF
H. V. Hryhorka, M. M. Fizer, O. I. Fizer, M. V. Slivka, Yu. I. Faryniuk, V. G. Lendel 81-85
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АРИЛТЕЛУРТРИХЛОРИДІВ З 2-S-АЛКЕНІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ ХІНАЗОЛОНУ PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel 86-89
ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ 6-МЕТАЛІЛТІО-5-ФЕНІЛ-1,5-ДИГІДРО-4H-ПІРАЗОЛО[3,4-d]ПІРИМИДІН-4-ОНУ п МЕТОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДОМ PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel 90-93
ІОНООБМІННА СОРБЦІЯ ІОНІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ТА ҐРУНТІВ. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
S. S. Milyovich, V. I. Gomonaj, M. M. Fizer, V. I. Sidey 94-99
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІРОФОСФАТУ КАЛЬЦІЮ Ca2P2O7: ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ОДЕРЖАННЯ НОВИХ ДАНИХ PDF
N. B. Vashkeba, A. A. Kozma, N. P. Golub, E. O. Golub, V. I. Gomonaj 100-105
МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДИ РІЧКИ ЛЮТА PDF
S. Yu. Chundak, L. Yu. Roman, V. I. Gorbey 106-111