Інформація про автора

Fizer, M. M., ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Україна

 • Том 39, № 1 (2018) - Статті
  ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ НАПІВЕМПІРИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДОВЖИН ЗВ’ЯЗКІВ В АЗОЛЬНИХ СИСТЕМАХ
  Анотація  PDF
 • Том 39, № 1 (2018) - Статті
  ВПЛИВ ГАЛОГЕНУ В АРИЛТЕЛУРТРИГАЛОГЕНІДІ НА РЕАКЦІЮ ЕЛЕКТРОФІЛЬНОЇ ЦИКЛІЗАЦІЇ N-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСОБЕНЗО(ТІЄНО)ПІРИМІДИН-4-ОНІВ
  Анотація  PDF
 • Том 41, № 1 (2019) - Статті
  ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗАРЯДУ У ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ КАТІОНАХ НА ПРИКЛАДІ ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ
  Анотація  PDF
 • Том 41, № 1 (2019) - Статті
  СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 5-(2-ГІДОКСИФЕНІЛ)-4-МЕТАЛІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ
  Анотація  PDF
 • Том 41, № 1 (2019) - Статті
  ІОНООБМІННА СОРБЦІЯ ІОНІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ТА ҐРУНТІВ. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Анотація  PDF