Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 39, № 1 (2018) ASSESSMENT OF THE COMPOSITION OF AQUEOUS-ORGANIC MIXTURES BY SOLVATOCHROMISM OF 4-[(OCTYLYLPYRIDINIUM)ETHENYL]PHENOLATE DYES Анотація   PDF (English)
Yu. P. Zhukova, Ya. I. Studenyak, L. Fetjko, D. Pogan
 
Том 39, № 1 (2018) ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ПРИ 770 K ТА СКЛОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМАХ AgCl(I) – Ga2S3 – La2S3 Анотація   PDF
P. V. Tishchenko, V. S. Kozak, I. D. Olekseyuk, I. A. Ivashchenko, V. V. Halyan
 
Том 41, № 1 (2019) ІОНООБМІННА СОРБЦІЯ ІОНІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ТА ҐРУНТІВ. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
S. S. Milyovich, V. I. Gomonaj, M. M. Fizer, V. I. Sidey
 
Том 39, № 1 (2018) ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ОКСИДНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ТИПУ хCrРО4уNi3(РО4)2 Анотація   PDF
E. O. Golub, N. P. Golub, V. I. Gomonay, A. A. Kozma, Yu. Yu. Kish, S. I. Gusta, A. O. Kuznezova
 
Том 1, № 43 (2020) АНТРОПОГЕННА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ НПП «СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГІДРОМЕРЕЖІ Анотація   PDF
M. I. Vovkunovich, L. Yu. Roman, S. Yu. Chundak
 
Том 41, № 1 (2019) ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМАХ AgSbP2Se6 – AgSbSe2 (Sb4(P2Se6)3) Анотація   PDF
V. I. Sabov, M. V. Potorij, I. V. Kityk, M. J. Filep, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov
 
Том 40, № 2 (2018) ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ Fe(II) – ГІДРОКСИЛАМІН Анотація   PDF
O. M. Ivashkovich, S. M. Sukharev
 
Том 40, № 2 (2018) ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Se–SnSe2–Tl2SnSe3 Анотація   PDF
T. O. Malakhovska, A. I. Pogodin, M. J. Filep, M. Yu. Sabov, O. J. Munkachi, Yu. M. Stasyuk, I. E. Barchiy
 
Том 1, № 43 (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕДТА НА ВМІСТ ТА РОЗПОДІЛ ПЛЮМБУМУ У СИСТЕМІ «ГРУНТ – РОСЛИНА» ПІД ЧАС ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ Анотація   PDF
O. S. Glukh, O. I. Symkanich, N. I. Svatіuk, D. I. Molnar-Babilya
 
Том 41, № 1 (2019) ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОГО ВМІСТУ АЛЬДЕГІДІВ У СНІГОВОМУ ПОКРИВІ ЯК ІНДИКАТОРА СТАНУ ПОВІТРЯ МІСТ Анотація   PDF
O. Yu. Sukhareva, O. I. Symkanich, S. M. Sukharev
 
Том 40, № 2 (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ВИТРИМКИ КОНЬЯКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО СЕНСОРА НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ ТЕРБІЮ(ІІІ) Анотація   PDF
S. V. Beltyukova, T. I. Teslyuk, O. O. Liventsova
 
Том 1, № 43 (2020) ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТАХ ТА ЛІКАРСЬКІЙ РОСЛИНІ LAMIUM ALBUM L. (LAMIACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
O. I. Symkanich, S. M. Sukharev, K. L. Krch, O. S. Glukh, O. V. Kryvanych, N. I. Svatіuk, V. T. Masliuk
 
Том 39, № 1 (2018) ВПЛИВ ГАЛОГЕНУ В АРИЛТЕЛУРТРИГАЛОГЕНІДІ НА РЕАКЦІЮ ЕЛЕКТРОФІЛЬНОЇ ЦИКЛІЗАЦІЇ N-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСОБЕНЗО(ТІЄНО)ПІРИМІДИН-4-ОНІВ Анотація   PDF
M. M. Kut, M. M. Fizer, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel
 
Том 41, № 1 (2019) ВСТАНОВЛЕННЯ КВАЗІБІНАРНИХ ПЕРЕРІЗІВ У ПОТРІЙНІЙ ВЗАЄМНІЙ СИСТЕМІ Tl2Se+SnTe↔Tl2Te+SnSe Анотація   PDF
M. J. Filep, T. O. Malakhovska, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov
 
Том 40, № 2 (2018) ДИФЕРЕНЦІЙНО-ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ хCrРО4уNi3(РО4)2 Анотація   PDF
N. P. Golub, E. O. Golub, A. A. Kozma, N. M. Foros, Yu. Yu. Kish, V. I. Gomonay
 
Том 39, № 1 (2018) ДИФЕРЕНЦІЙНО-ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ хСо3(РО4)2уNi3(РО4)2 Анотація   PDF
N. P. Golub, E. O. Golub, I. O. Barenblat, V. I. Gomonay, K. Yu. Szekeresh
 
Том 42, № 2 (2019) До 70- річчя Василя Георгійовича Лендєла Анотація   PDF   PDF (English)
M. Yu. Onysko
 
Том 1, № 43 (2020) До 90-річчя Спепана Буцко Анотація   PDF
I. E. Barchiy
 
Том 42, № 2 (2019) ДОВГОЛАНЦЮГОВІ ОСНОВИ ШИФФА НА ОСНОВІ ХІНОЛІНУ Анотація   PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel
 
Том 41, № 1 (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АРИЛТЕЛУРТРИХЛОРИДІВ З 2-S-АЛКЕНІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ ХІНАЗОЛОНУ Анотація   PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel
 
Том 41, № 1 (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Sm-Li-Со-Si ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 400ºС Анотація   PDF
A. O. Stetskiv, V. V. Pavlyuk
 
Том 42, № 2 (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНОЇ МАНГАН-НІКЕЛЬФОСФАТНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
N. P. Golub, E. O. Golub, A. A. Kozma, V. I. Gomonaj
 
Том 40, № 2 (2018) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ У 11-ИХ КЛАСАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ Анотація   PDF
L. Yu. Roman, S. Yu. Chundak
 
Том 42, № 2 (2019) ЕКОЛОГІЧНА ОБСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ У КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОМУ РОДОВИЩІ: ВПЛИВ НА ҐРУНТИ І ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
I. I. Chonka, Y. L. Levyts’ka, S. V. Galla-Bobyk
 
Том 1, № 43 (2020) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОЗЕРА У С. ОРІХОВИЦЯ Анотація   PDF
S. V. Galla-Bobyk, I. I. Chonka
 
1 - 25 з 80 результатів 1 2 3 4 > >>