Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 39, № 1 (2018) НОВИЙ ХЕМОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Cu(II) Анотація   PDF
Zh. O. Kormosh, S. H. Borkova, A. Zh. Kormosh, Yu. L. Pavlenko, Yu. V. Bokhan, S. V. Suprunovich, T. I. Savchuk, S. I. Korolchuk
 
Том 39, № 1 (2018) ОДЕРЖАННЯ СКЛАДНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТИПУ хCrРО4уNi3(РО4)2 ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ Анотація   PDF
E. O. Golub, N. P. Golub, V. I. Gomonay, A. A. Kozma, J. V. Halushkay, N. M. Foros, H. F. Hlebena
 
Том 40, № 2 (2018) ОДЕРЖАННЯ СКЛАДНОЇ МАНГАН-НІКЕЛЬФОСФАТНОЇ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ ДЕЯКИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Анотація   PDF
E. O. Golub, N. P. Golub, A. A. Kozma, H. F. Hlebena, J. V. Halushkay, V. I. Gomonay, I. O. Barenblat
 
Том 40, № 2 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ТЕТРАТАЛІЮ(І) ТРИТІОСТАНАТУ(ІІ) Анотація   PDF
T. O. Malakhovska, M. J. Filep, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov, Yu. M. Stasyuk, I. E. Barchiy, E. Yu. Peresh
 
Том 39, № 1 (2018) ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СРІБНИЙ РАЙ» ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТТЯ НА ЯКІСТЬ ВОД РІЧКИ ВЕЛИКА УГОЛЬКА Анотація   PDF
L. Yu. Roman, S. Yu. Chundak
 
Том 40, № 2 (2018) ОЦІНКА ВПЛИВУ СМІТТЄЗВАЛИЩА СЕЛА ДУБРІВКА ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
S. V. Delegan-Kokayko, O. I. Symkanich, S. M. Sukharev, O. S. Glukh, K. L. Krch
 
Том 39, № 1 (2018) ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ НАПІВЕМПІРИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДОВЖИН ЗВ’ЯЗКІВ В АЗОЛЬНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
M. M. Fizer, O. I. Fizer, I. M. Syrokhman, M. V. Slivka, I. M. Balog, A. O. Krivovyaz, V. G. Lendel
 
Том 40, № 2 (2018) СИНТЕЗ БУТЕНІЛЬНИХ ТІОЕТЕРІВ АРЕНОПІРИМІДИНОНІВ Анотація   PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel
 
Том 41, № 1 (2019) СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 5-(2-ГІДОКСИФЕНІЛ)-4-МЕТАЛІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ Анотація   PDF
H. V. Hryhorka, M. M. Fizer, O. I. Fizer, M. V. Slivka, Yu. I. Faryniuk, V. G. Lendel
 
Том 39, № 1 (2018) СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФТОРИДІВ У ПРИРОДНИХ ВОДАХ Анотація   PDF
O. Yu. Sukhareva, S. V. Delegan-Kokaiko, S. M. Sukharev
 
Том 41, № 1 (2019) СПОЛУКИ A3B2C9 (A – K, Rb, Cs; B – As, Sb, Bi; C – Cl, Br, I): ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТА ПРОГНОЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ Анотація   PDF
E. Yu. Peresh, V. I. Sidey, O. V. Zubaka, M. I. Perets
 
Том 40, № 2 (2018) СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ НІТРОГЕНУ В АГРОЦЕНОЗАХ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТТЯ Анотація   PDF
I. I. Chonka, S. V. Halla-Bobik, K. V. Holyan
 
Том 40, № 2 (2018) СТРУКТУРА САЛІЦИЛ ГІДРАЗОНУ 2-(5-АМІНО-4-ФЕНІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛСУЛЬФАНІЛ)АЦЕТОГІДРАЗИДУ Анотація   PDF
M. M. Fizer, O. I. Fizer, E. P. Seipi, M. V. Slivka, V. G. Lendel
 
Том 41, № 1 (2019) СТРУКТУРНИЙ ТИП La2PbSi2S8 Анотація   PDF
O. V. Marchuk
 
Том 39, № 1 (2018) СТРУКТУРНИЙ ТИП Y1,32Pb1,68Ge1,67Se7 Анотація   PDF
O. V. Marchuk
 
Том 40, № 2 (2018) ТЕЛУРОЦИКЛІЗАЦІЯ КОНДЕНСОВАНИХ N-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСОПІРИМІДИН-2-ТІОНУ Анотація   PDF
M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel
 
Том 41, № 1 (2019) ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЛОКАЛІЗАЦІЇ ЗАРЯДУ У ЧЕТВЕРТИННИХ АМОНІЄВИХ КАТІОНАХ НА ПРИКЛАДІ ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ Анотація   PDF
V. S. Telychka, O. I. Fizer, M. M. Fizer, I. F. Rusyn, V. G. Lendel
 
Том 40, № 2 (2018) ТЕПЛОВІ ЕФЕКТИ ПРИ ІОНООБМІННІЙ СОРБЦІЇ ІОНІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ Анотація   PDF
S. S. Milyovich, V. I. Gomonaj, G. A. Yugas
 
Том 40, № 2 (2018) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НІКЕЛЬ (ІІ) ОРТОФОСФАТУ Ni3(PO4)2 Анотація   PDF
A. A. Kozma, N. P. Golub, E. O. Golub, N. B. Vashkeba, V. V. Stehura, V. I. Gomonay
 
Том 41, № 1 (2019) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІРОФОСФАТУ КАЛЬЦІЮ Ca2P2O7: ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ОДЕРЖАННЯ НОВИХ ДАНИХ Анотація   PDF
N. B. Vashkeba, A. A. Kozma, N. P. Golub, E. O. Golub, V. I. Gomonaj
 
Том 39, № 1 (2018) ТЕРНАРНІ ГАЛОГЕНІДИ A3B2C9: КРИСТАЛОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕЯКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІД СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ ЗАРЯДІВ АТОМНИХ ЯДЕР Анотація   PDF
V. I. Sidey, O. V. Zubaka, Ye. Yu. Peresh
 
Том 41, № 1 (2019) ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Tl4PbTe3–Tl9BiTe6–TlBiTe2 Анотація   PDF
T. A. Malakhovska, O. S. Glukh, A. I. Pogodin, M. J. Filep, M. Yu. Sabov, Yu. M. Stasyuk, I. E. Barchiy
 
Том 40, № 2 (2018) ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У КВАЗІПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Cu2S – Ga2S3 – In2S3 ТА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ В МОНОКРИСТАЛАХ (Ga55In45)2S300 та (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300 Анотація   PDF
I. D. Olekseyuk, P. V. Tishchenko, I. A. Ivashchenko, I. V. Danyliuk, V. V. Halyan
 
Том 39, № 1 (2018) ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Eu Li Sn ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 400ºС Анотація   PDF
A. O. Stetskiv, V. V. Pavlyuk
 
Том 40, № 2 (2018) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО ЧИСЛА В МОДЕЛІ ЗВ’ЯЗКОВОЇ ВАЛЕНТНОСТІ Анотація   PDF
V. I. Sidey
 
26 - 50 з 51 результатів << < 1 2 3 > >>