DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2018.1.5

ЮВІЛЯРУ СТЕПАНУ ЮРІЙОВИЧУ ЧУНДАКУ – 70

V. G. Lendel, N. P. Golub

Анотація


Чундак С.Ю. народився 30 березня 1947 року в селі Стрипа. У 1965 році поступив на перший курс хімічного факультету Ужгородського національного університету, який закінчив у 1970 році. У 1970-1974 роках навчався в аспірантурі. У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, в 1988 році отримав звання доцента. У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук, в 1998 році отримав вчене звання професора. Протягом 1992-2001 років працював завідувачем кафедри аналітичної хімії. З 2001 року очолює кафедру екології та охорони навколишнього середовища Ужгородського національного університету. Спеціаліст в галузі координації хімії, хімічної інженерії та екології. Під його науковим керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації та одна докторська дисертація. Має понад 250 публікацій фахових міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, є автором 16 патентів на винаходи та понад 30 навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar