DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.5-10

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМІ Sm-Li-Со-Si ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 400ºС

A. O. Stetskiv, V. V. Pavlyuk

Анотація


Методами рентгенофазового, локального рентгеноспектрального та мікроструктурного аналізів досліджено взаємодію компонентів у системі Sm‑Li‑Co‑Si в області SmSi‑LiSi‑CoSi‑Si за температури 400 ºС. У досліджуваній системі вперше за допомогою методу порошку на дифрактометрі STOE STADI P (Cu Kα1-випромінювання) за допомогою програм LATCON and POWDER CELL-2.3 проведено розрахунки дифрактограм. Рентгенівський профільний та фазовий аналізи для уточнення структури зразків проводили за допомогою пакетів програм WinCSD та FullProf 98.

Вперше виявлено, що на перерізі між тернарними сполуками SmLiSi2 та SmСоSi2 утворюються обмежені тверді розчини SmLi1-xCoxSi2 (із структурою типу CaLiSi2 , символ Пірсона oP16, просторова група Pnma, 0 ≤ x ≤ 0,31, a = 0,7711(3)-0,7699 (3); b = 0,3862(2)-0,3848(3); с = 1,0481(7)-1,0467(8) нм)) та SmLixCo1-xSi2 (структура типу СеNiSi2, символ Пірсона oS16, просторова група Cmcm, 0 ≤ x ≤ 0,27, a = 0,4087(1)- 0,4102(3); b = 1,6319(2)-1,6335 (8); с = 0,4007(1)-0,4025(2) нм). Границі твердих розчинів встановлено за графіками зміни об’єму елементарних комірок.

Підтверджено існування чотирьох тернарних фаз систем SmLiSi та SmСоSi. Тетрарні сполуки точкового складу у досліджуваній області не утворюються.

Ключові слова


Samarium; Lithium; Cobalt; Silicon; phase equilibria; synthesis; crystal structure; solid solution

Повний текст:

PDF

Посилання


Pavlyuk V.V., Bodak O.I., Kevorkov D.G., Pecharsky V.K. Dop. AN of Ukraine. 1993, 9, 87–89 (in Ukr.).

Matviyishy`n R.I. Vzaemodia Erbiu z perehidnimi metalami (Co, Ni), Litiem ta р-elementami IV grupi. Аvtoref. dis. ... k-tа khim. nauk. Lviv, 2009 (in Ukr.).

Merlo F., Palenzona A., Pani M., Dhar S.K., Kulkarni R. J. Alloys Compd. 2005, 394(1–2), 101–106.

Wei H., Lingmin Z., Yinghong Z., Ziqin W., Wei H. J. Alloys Compd. 2000, 298, 173–176.

Bodak O.I., Gladyshevskii E.I., Krypyakevych P.I. J. Struct. Chem. 1970, 11, 283–288.

Morozkin A.V., Seropegin Yu.D., Portnoy V.K., Sviridov I.A., Leonov A.V. J. Alloys Compd. 1998, 264, L13–L14.

Morozkin A.V., Seropegin Yu.D., Gribanov A.V., Barakatova J.M. J. Alloys Compd. 1997, 256, 175–191.

Morozkin A.V., Seropegin Yu.D., Gribanov A.V., Sviridov I.A., Kurenbaeva J.M. J. Alloys Compd. 1998, 264, 190–196.

Garcia-Landa B., Fruchart D., Gignoux D., Skolozdra R. J. Alloys Compd. 1998, 278, 6–16.

Bodak O.I., Gladyshevskii E.I. Dop. AN of Ukraine. Ser. А. 1969, 5, 452–455 (in Ukr.).

Wang X.Z., Lloret B., Wee Lam Ng., Wang X.Z., Chevalier B., Etourneau J.R., Hagenmuller P. Rev. Chim. Miner. 1985, 22, 711–721.

Luo J., Liang J.K., Guo Y.Q., Liu Q.L., Yang L.T. Appl. Phys. Lett. 2004, 84, 3094–3096.

Morozkin A.V., Klyamkin S.N., Sviridov I.A. J. Alloys Compd. 2001, 316, 236–238.

Mayer I., Tassa M. J. Less-Common Met. 1969, 19, 173–177.

Schwarzenbach D. Program LATCON: refine lattice parameters. University of Lausanne, 1966.

Kraus W., Nolze G. PowderCell for Windows.- Berlin: Federal Institute for Materials Research and Testing, 1999.

Akselrud L.G., Grin Yu.N. J. Fppl Crystallogr. 2014, 47, 803–805.

Rodriguez-Carvajal J. FULLPROF: A Program for Rietveld Refinement and Pattern Matching Analysis, version 3.5d; Saclay, France, 1998.

Stetskiv А.О. Structurna khimia silicidiv, germanidiv ta stanidiv luznyh ta ridkisnozemelnyh metaliv: Аvtoref. dis. ... d-rа khim. nauk. Lviv, 2017 (in Ukr.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.