DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.38-42

ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ У СИСТЕМАХ AgSbP2Se6 – AgSbSe2 (Sb4(P2Se6)3)

V. I. Sabov, M. V. Potorij, I. V. Kityk, M. J. Filep, A. I. Pogodin, M. Yu. Sabov

Анотація


Метою дослідження було визначення характеру взаємодії в системах на основі сполук AgSbP2Se6 і AgSbSe2(Sb4(P2Se6)3). Для досягнення поставленої мети в системах AgSbP2Se6 – AgSbSe2 (Sb4(P2Se6)3) синтезовано по 13 зразків. Синтез проводили в вакуумованих до 0,13 Па кварцових ампулах. Вихідними компонентами були попередньо синтезовані AgSbP2Se6, AgSbSe2 і Sb4(P2Se6)3. Їх синтез здійснювали з елементарних речовин високої чистоти, взятих у стехіометричних співвідношеннях. Максимальна температура синтезу була на 40-50 К вище температури плавлення компонентів, включаючи продукти взаємодії. Гомогенізуючий відпал проводився при температурі 573 К протягом 120 годин. Ідентифікацію проводили за допомогою диференціального термічного аналізу (ДТА) і рентгенівського фазового аналізу (РФА) (ДРОН 4.07, Cu Kα випромінювання). Синтез сплавів проводили аналогічним чином. Максимальна температура синтезу становила 900 К. Відпал проводили при 573 K протягом 240 годин. Отримані зразки досліджували методами ДТА і РФА. Система AgSbP2Se6 – AgSbSe2 належить до евтектичного типу з граничними твердими розчинами на основі вихідних компонентів. Розчинність зі сторони AgSbP2Se6 становить близько 5 мол.%, а AgSbSe2 – близько 8 мол.%. Лінії первинних кристалізацій перетинаються в евтектичній точці з координатами 724 К, ~ 33 мол.% AgSbSe2. Область гомогенності AgSbSe2 з підвищенням температури сильно розширюється і при евтектичній температурі складає до 30 мол.%, тоді як для AgSbP2Se6 цього не спостерігається. Синтезовані зразки в системі AgSbP2Se6 – Sb4(P2Se6)3 були компактними злитками з досить тьмяним металевим блиском. Індексація рентгенівських порошкових дифрактограм показує, що в системі існують дві фази AgSbP2Se6 і Sb4(P2Se6)3. На термограммах зразків спостерігалися два ендотермічні ефекти. Температура низькотемпературного ендотермічного ефекту практично не змінювалася в усьому діапазоні концентрацій (5 - 95 мол.%), що вказувало на евтектичний характер взаємодії. Нонваріантна точка евтектики розташована зі сторони Sb4(P2Se6)3, її координати - 646 К, ~ 96 мол.% Sb4(P2Se6)3. Області розчинності на основі вихідних компонентів при температурі відпалу не перевищують 5% мол.%.

Ключові слова


differential thermal analysis; X-ray powder diffraction; eutectic type system; boundary solid solution; eutectic point

Повний текст:

PDF

Посилання


Lazarev V.G., Berul S.I., Salov A.V. Troynye poluprovodnikovye soyedineniya v sistemakh AIBVCVI. Moskva: Nauka, 1982 (in Russ.).

Abdelghany A., Elsayed S.N., Abdelwahab D.M., Abou El Ela A.H., Mousa N.H. Electrical conductivity and thermoelectric power of AgSbSe2 in the solid and liquid state. Mater. Chem. Phys. 1996, 44, 277–280.

Wojciechowski K., Schmidt M., Tobola J., Koza M., Olech A., Zybala R. Influence of Doping on Structural and Thermoelectric Properties of AgSbSe2. Journal of Electronic Materials. 2010, 39(9), 2053–2058.

Schmidt Maksymilian, Zybala Rafal, Wojciechowski Krzysztof T. Structural and Thermoelectric Properties of AgSbSe2-AgSbTe2 System. Ceramic Materials. 2010, 62(4), 465–470.

Ragimov S.S., Saddinova A.A. Transport properties of (AgSbSe2)0.9(PbTe)0.1. Azerbaijan Journal of Physics. 2016, XXII(4), 13–15.

Susner M.A., Chyasnavichyus M., McGuire M.A., Ganesh P., Maksymovych P. Metal Thio- and Selenophosphates as Multifunctional van der Waals Layered Materials. Advanced Materials. 2017, 29, 1602852.

Seidlmayer Stefan. Strukturchemische Unter-suchungen an hexachalkogenohypodiphosphaten und verwandten Verbindungen. Dissertation. 2009, 301 p.

Galdamez A., Manrıquez V., Kasaneva J., Avila R.E. Synthesis, characterization and electrical properties of quaternary selenodiphosphates: AMP2Sе6 with A=Cu, Ag and M=Bi, Sb. Materials Research Bulletin. 2003, 38, 1063–1072.

Ruck M. Darstellung und Kristallstruktur der Hexaselenodiphosphate(IV) von Antimon und Bismut. Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie. 1995, 621, 1344–1350.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.