DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.49-55

ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЛУТЕГРАВІРУ НАТРІЮ В ТАБЛЕТКАХ

Yu. V. Scrypynets, A. V. Yegorova, O. D. Voitiuk, V. P. Antonovich

Анотація


Контроль якості лікарських засобів, харчових продуктів та об'єктів навколишнього середовища є актуальним завданням аналітичної хімії та здійснюється різними методами, часто використовуючи комплексні сполуки як аналітичні форми. В останні роки в фармацевтичному аналізі комплексні сполуки іонів лантанідів широко використовуються з лікарськими засобами, які можуть сенсибілізувати 4f-люмінесценцію, для їх високочутливого визначення в лікарських формах і в біологічних рідинах.

Долутегравір натрію (ДН) - це інгібітор інтегрази, який призначений для використання у складі комбінованої терапії для лікування ВІЛ. Досліджено сенсибілізовану люмінесценцію іонів Eu (III) в комплексах з долутегравіром натрію (λзбуд = 290 нм; λеміс = 612 нм). Встановлено оптимальні концентрації та кислотно-основні умови утворення комплексу Eu: ДН = 1: 1. Інтенсивність люмінесценції є максимальною при рН 7,5 (уротропіновий буфер). Спектр поглинання ДН у воді характеризується інтенсивними смугами в УФ-області спектру з максимумами при λ = 252 нм і λ = 325 нм. Відношення енергії триплетного стану ліганду (18000 см-1) і першого рівня іонів Eu (III) (17300 см-1), а також високі коефіцієнти екстинкції ДН визначають високу інтенсивність 4f- люмінесценції (Ілюм) комплексу. Спектри збудження та спектри люмінесценції записані на спектрофлуориметрі Cary Eclipse «Varian». Електронні спектри поглинання реєстрували на спектрофотометрі UV-2401 РС «Shimadzu». Досліджено вплив органічних розчинників, кількості та природи ПАР на Ілюм комплексу.

Запропоновано використовувати комплекс Eu (III) – ДН в якості аналітичної форми для люмінесцентного визначення ДН. Калібрувальний графік лінієн у діапазоні концентрацій долутегравіру натрію 0,44-13,2 мкг/мл. Розроблений метод валідовано за такими параметрами: специфічність, лінійність, точність, межа кількісного визначення. Розроблена методика може бути рекомендована для визначення ДН в таблетках.

Ключові слова


sensitized luminescence; еuropium; dolutegravir sodium; tablets

Повний текст:

PDF

Посилання


Beltyukova S.V., Yegorova A.V., Teslyuk O.I. Ispolzovaniye f-f lyuminestsentsii ionov Eu (III) i Tb (III) v analize lekarstvennykh preparatov. Ukr. khim. zhurn. 2000, 66(10), 115–121 (in Russ.).

Antonovich V.P., Yegorova A.V., Aleksandrova D.I. Analiticheskaya khimiya v sozdanii, standartizatsii i kontrole kachestva lekarstvennykh sredstv. Glava «Fluorimetriya v issledovanii i kontrole kachestva lekarstvennykh preparatov». Pod red. chlena-korr. NAN Ukrainy V.P. Georgiyevskogo. Kharkov: Izd-vo NTMT, 2011. T. 1. S. 203–255 (in Russ.).

Rieutord A., Prognon P., Brion F., Mahuzier G. Liquid chromatographid determination using lanthanides as time - resolved luminescence probes for drugs and xenobiotics: advantages and limitations. Analyst. 1997, 122, 59R – 66R.

Purnima B.V., Kumari M.S., Ramu G., Reddy T., Ramachandran D. Validated reversed phase HPLC method for assay and degradation studies of lamivudine, abacavir sulphate and dolutegravir in combined dosage form. Int. J. Educ.Appl. Res. 2016, 6(2), 86–95.

Talari Kalpana, Tiruveedula Raja Rajeswari, Ramana Reddy Ganji. Development and Validation of Analytical Method for Determination of Dolutegravir Sodium, Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Using Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography. Der Pharma Chemica. 2017, 9(8), 117–127.

Bhavar G.B., Pekamwar S.S., Aher K.B., Thorat R.S., Chaudhari S.R. High-performance liquid chromatographic and high-performance thin-layer chromatographic method for the quantitative estimation of dolutegravir sodium in bulk drug and pharmaceutical dosage form. Sci. Pharm. 2016, 84(2), 305–320.

Dubey S., Duggirala M. Simultaneous estimation of lamivudine, abacavir and dolutegravir by UPLC method. Int. J. App. Pharm, 2018, 10(1), 46–52.

Masthanamma S.K., Sridhar T.A., Saidulu P. A novel UV-spectrophotometric method development and validation of dolutegravir in bulk and its laboratory synthetic mixture by using 8 М urea as hydrotropic solubilizing agent. Int. J. Pharm. Sci. Drug Res. 2015, 7(4), 370–375.

Bhavar G.B., Aher K.B., Thorat R.S., Kakadsachin J., Pekamwar S.S. Development and validation of UV spectrophotometric method for estimation of dolutegravir sodium in tablet dosage form. Malaysian J. Anal. Sci. 2015, 19(6), 1156–1163.

Mulak U.A., Narkhede S.P., Shinde M.P. Development of analytical method for in-vitro drug dissolution study of dolutegravir marketed formulation. J. Pharm. Sci. Res. 2018, 10(11), 2726–2730.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.