DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.56-60

ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОГО ВМІСТУ АЛЬДЕГІДІВ У СНІГОВОМУ ПОКРИВІ ЯК ІНДИКАТОРА СТАНУ ПОВІТРЯ МІСТ

O. Yu. Sukhareva, O. I. Symkanich, S. M. Sukharev

Анотація


Альдегіди, особливо С13, володіють високою рухливістю у повітрі та високою токсичністю. Вони можуть як безпосередньо потрапляти у повітря за рахунок антропогенних джерел забруднення, так і утворюватися за рахунок фотохімічних реакцій. Тому контроль сумарного вмісту альдегідів у містах є актуальним завданням, причому важливим є інтегральний показник стану повітря, яким можна вважати сніговий покрив.

Спектрофотометричним методом проведено визначення сумарного вмісту альдегідів у сніговому покриві центральної частини міста Ужгород. Встановлено, що сумарний вміст альдегідів у сніговому покриві становить 192-467 мкг/дм3, що відповідає середнім значенням по відношенню до літературних даних. Тому рівень забруднення повітря міста Ужгорода альдегідами можна вважати прийнятним. Показано, що основний внесок у загальне забруднення снігового покриву альдегідами робить формальдегід, частка якого становить 75-85%.

На основі проведених досліджень проведено картографування центральної частини міста Ужгорода за показником сумарного вмісту альдегідів у сніговому покриві. Поле найбільших концентрацій альдегідів у снігу спостерігається в районі проспекту Свободи. Це зумовлено як інтенсивним транспортним навантаженням на даній території, так і особливістю її забудови і кліматичними умовами. Виділено найбільш чисті ділянки центральної частини міста Ужгорода, зокрема це набережна частина міста і район Ужгородського замку.

В цілому показано, що стан снігового покриву міст можна розглядати як інтегральний показник забруднення повітря, а показник сумарного вмісту альдегідів у сніговому покриві дозволяє оцінити як ступінь антропогенного навантаження на повітря у містах, так і особливості забудови території міст і домінуючі кліматичні умови.

Ключові слова


total content of aldehydes; snow cover; indication of air status; spectrophotometric determination; mapping

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchenko O.G., Kul`bida M.I., Snizhko S.I., Shherbuxa L.S., Danilova N.O. Riven` zabrudnennya atmosfernogo povitrya mista Ky`yeva formal`degidom. Ukrayins`ky`j gidrometeorologichny`j zhurnal. 2014, 14, 5–15 (in Ukr.).

Richardson S.D., Plewa M.J., Wagner E.D., Schoeny R., DeMarini D.M. Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: A review and roadmap for research. Mutation Research. 2007, 636, 178–242.

O’Brien P.J., Siraki A.G., Shangari N. Aldehyde Sources, Metabolism, Molecular Toxicity Mechanisms, and Possible Effects on Human Health. Crit. Rev. Toxicol. 2005, 35, 609–662.

Balla D., Papageorgiou A., Voutsa D. Carbonyl compounds and dissolved organic carbon in rainwater of an urban atmosphere. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2014, 20, 12062–12073.

Dassau T.M., Sumner A.L., Koeniger S.L., Shepson P.B., Yang J., Honrath R.E., Cullen N.J., Steffen K., Jacobi H.-W., Frey M., Bales R.C. Investigation of the role of the snowpack on atmospheric formaldehyde chemistry at Summit, Greenland. Journal of geophysical research. 2002, 107(D19), 4394(1–14).

Domine´ F., Shepson P.B. Air-Snow Interactions and Atmospheric Chemistry. Science. 2002, 297, 1506–1510.

Shumilova M.A., Sadiullina O.V. Snezhny pokrov kak universalny pokazatel zagryazneniya gorodskoy sredy na primere Izhevska. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Fizika, khimiya. 2011, 2, 91–96 (in Russ.).

Hoffmann P., Karandashev V.K., Sinner T., Ortner H.M. Chemical analysis of rain and snow samples from Chernogolovka/Russia by IC, TXRF and ICP-MS. Fresenius J. Anal. Chem. 1997, 357, 1142–1148.

Letenkova I.V., Litvinov V.F., Smorzhok V.G. Khimichesky analiz snezhnogo pokrova Novgorodskoy oblasti. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014, 76, 73–76 (in Russ.).

Temerev S.V., Indyushkin I.V. Khimichesky monitoring snezhnogo pokrova v oblasti vliyaniya Barnaula. Izvestiya AGU. 2010, 67(1-3), 196–203 (in Russ.).

Guns D.W., Hoffmann M.R. Field investigations on the snow chemistry in central and southern California-II. Carbonyls and carboxylic acids. Atmos. Environ. 1990, 24A(7), 1673–1684.

Kos G., Ariya P.A. Determination of a wide range of volatile and semivolatile organic compounds in snow by use of solid-phase microextraction (SPME). Anal. Bioanal. Chem. 2006, 385, 57–66.

Sieg K., Fries E., Puttmann W. Analysis of benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes and n-aldehydes in melted snow water via solid-phase dynamic extraction combined with gas chromatography/mass spectrometry. J. Chromatogr. A. 2008, 1178, 178–186.

Sukharev S., Mariychuk R., Onysko M., Sukhareva O., Delegan‑Kokaiko S. Fast determination of total aldehydes in rainwaters in the presence of interfering compounds. Environ. Chem. Lett. 2019. Access mode: http://link.springer.com/article/10.1007/s10311-019-00875-z.

Massovaya kontsentratsiya formaldegida v probakh atmosfernogo vozdukha. Metodika izmereny fotometricheskim metodom s atsetilatsetonom: RD 52.04.823-2005. Vvedena 01.10.2016 (in Russ.).

Childs C. Interpolating Surface in ArcGIS Spatial Analyst. ArcUser. 2004, 3, 32–35.

http://www.gmc.uzhgorod.ua/za_n.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.