DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.2.5

До 70- річчя Василя Георгійовича Лендєла

M. Yu. Onysko

Анотація


Василь Георгійович Лендєл народився 3 грудня 1949 року в смт. Воловець Закарпатської області. Середню освіту здобув у Сваляві, закінчивши з відзнакою у 1968 році Свалявський політехнічний технікум. Навчання продовжив на хімічному факультеті Ужгородського державного університету. Диплом з відзнакою про вищу освіту одержав у 1973 році.

Трудову діяльність В.Г. Лендєл розпочав викладачем хімії Свалявського політехнічного технікуму, а у жовтні 1973 року був запрошений зайняти посаду інженера кафедри органічної хімії УжДУ. В 1974-1977 роках навчався в аспірантурі на цій кафедрі під керівництвом професора Мигалини Ю.В. У 1977 році зараховується на посаду завідувача лабораторіями кафедри органічної хімії Ужгородського державного університету.

У 1981 році В.Г. Лендєл в Київському державному університеті ім Т.Г.Шевченка захищає дисертацію «Реакції приєднання тетрагалогенідів селена до 1,6-, 1,5-, 1,4-диолефінів та їх похідних і властивості одержаних аддуктів» на здобуття ступеня кандидата хімічних наук. У 1982 році обирається на посаду асистента кафедри органічної хімії, а в 1985 році – доцента кафедри органічної хімії Ужгородського державного університету. Вчене звання доцента йому присвоюється у квітні 1987 року. За цикл наукових праць у 2007 році В.Г. Лендєлу присвоєно науковий ступінь доктора хімічних наук.

У червні 1996 року Василь Георгійович Лендєл очолює науково-педагогічний колектив кафедри органічної хімії  та призначається на посаду декана хімічного факультету  Ужгородського державного університету, яку займ ає і до сьогоднішнього дня. 

 В.Г. Лендєл є спеціалістом високої кваліфікації в області органічної та елементорганічної хімії. Він очолює наукову школу, яка досліджує синтез, хімічні, фізичні та біологічні властивості халькогеновмісних гетероциклічних сполук.  В.Г. Лендєл займається дослідженням регіо- та стереохімії електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації ненасичених ациклічних та гетероциклічних сполук під дією таких електрофільних реагентів як галогени, халькогенгалогеніди.  Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації за даною тематикою, виконуються держбюджетні та госпдоговірні теми, в тому числі  закордонні наукові проекти.  Він має 624 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. біля 400 праць у фахових наукових виданнях, з яких більше 50  публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз. Велика кількість авторських свідоцтв, патентів на винахід свідчить про практичне значення наукових досліджень.

За вагомі досягнення у роботі, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток України та Закарпаття присвоєне почесне звання «Відмінник освіти України», «Заслужений діяч вищої школи», «Винахідник СРСР», «Заслужений працівник освіти України». За заслуги у науковій та педагогічній роботі нагороджений Відзнакою президента України «Подякою Президента України», Ювілейною медаллю з нагоди «10-річчя Незалежності України», Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою НАН України, Почесною грамотою МОН України, Срібним ювілейним орденом Української Техно-логічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», відзнаками та подяками Закарпатської ОДА.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar