DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.2.96-104

ЕКОЛОГІЧНА ОБСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ У КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОМУ РОДОВИЩІ: ВПЛИВ НА ҐРУНТИ І ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

I. I. Chonka, Y. L. Levyts’ka, S. V. Galla-Bobyk

Анотація


Добування калійних солей у гірничопромисловій зоні Калуш–Голинського родовища призвело до формування антропоекосистем з об’єктами інфраструктури гірничовидобувного та переробного напрямку. Ці об’єкти уже тривалий час є причиною техногенного навантаження на природні екосистеми і, потенційно, будуть здійснювати його у майбутньому. Сьогодні, внаслідок системності антропогенного навантаження, в регіоні м. Калуш склалася напружена екологічна обстановка.

Нами проведено дослідження ґрунту та води прилеглих територій Калуш-Голинського родовища на вміст важких металів (Плюмбуму, Купруму, Кадмію, Меркурію, Цинку, Арсену) методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Для аналізу вмісту важких металів в розсолі Домбровського кар’єру в осінній період 2018 р. було відібрано чотири проби води поблизу північно-східного борту Домбровського водосховища на глибині 20-30 см під поверхнею води, 0,5 м від борта кар’єру. Чотири зразки дерново-підзолистого ґрунту відібрано з бортів Домбровського кар’єру на глибині орного шару землі.

У проаналізованих ґрунтах, відібраних на північному боці кар’єру у 2018 р., середній вміст солей важких металів становив: Pb2+ - 1,2 мг/кг (ГДК=6,0 мг/кг); Cd2+ - 0,2 мг/кг (ГДК=0,7 мг/кг); Cu2+ - 0,5 мг/кг (ГДК=3,0 мг/кг); Zn2+ - 2,2 мг/кг (ГДК=23,0 мг/кг); Меркурію - 0,02 мг/кг (ГДК=2,1 мг/кг), що не перевищує допустимі норми.

Проведене нами дослідження вод Домбровського кар’єру показало, що вміст солей Меркурію, Кадмію, Цинку, Купруму та Арсену значно перевищує допустимі норми ГДК для вод господарсько-побутового призначення. Так, зокрема, для сполук Плюмбуму спостерігали перевищення ГДК до 2,7 разів, Купруму – у 3 рази, Кадмію – до 20 разів, Меркурію – до 2 разів, Цинку – до 10 разів. У воді соляного озера також спостерігали слідові кількості сполук Арсену, вміст якого не нормується, а вимагається його повна відсутність.

Таким чином встановлено, що протягом 6 років моніторингу вміст важких металів у досліджуваних об’єктах значно знизився, скоріш за все, через перехід до складу донних відкладень та міграцію по профілю ґрунтів, однак у водах кар’єру він все ще перевищує значення ГДКв. Причиною високого вмісту важких металів є несанкціоноване захоронення на території кар’єру будівельних матеріалів, промислових відходів І класу небезпеки та твердих побутових відходів. Не зважаючи на покращення екологічної обстановки на території Домбровського кар’єру, який зараз населення активно використовує в якості водойми для рекреації, його води представляють потенційну небезпеку для здоров’я та суттєво змінюють стан навколишніх екосистем.

Ключові слова


родовище солей; важкі метали; моніторинг ґрунту; розсоли; соляне озеро.

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovchak V.F. Stan hirnychopromyslovykh kompleksiv Kalush-Holynskoho rodovyshcha kaliinykh solei ta zakhody dlia yikh ekolohichnoi optymizatsii. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. 2010, 2, 4–13 (in Ukr.).

Haidin A.M., Diakiv V.O., Chikova I.V. Ekolohichni problemy hirnycho-promyslovykh kompleksiv. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal. 2014, 2(10), 101–107 (in Ukr.).

Maniuk O.R. Naukovo-praktychni zasady zakhystu dovkillia vid zabrudnennia vysokomineralizovanymy rozsolamy (na prykladi Kalush-Holynskoho rodovyshcha kaliinykh solei): Avtoref. dys. ... kand. heol. nauk: 21.06.01, Ivano-Frankiv. nats. tekhn. un-t nafty i hazu. Ivano-Frankivsk, 2009 (in Ukr.).

Bahrii S.M. Heofizychnyi monitorynh heolohichnoho seredovyshcha v mezhakh rodovyshch kaliinoi soli (na prykladi Kalush-Holynskoho rodovyshcha): Avtoref. dys … kand. heol. nauk: 04.00.22, Ivano-Frankiv. nats. tekhn. un-t nafty i hazu. Ivano-Frankivsk, 2016 (in Ukr.).

Provedennia monitorynhovykh sposterezhen zasolenosti vodonosnoho horyzontu nad shakhtnymy poliamy Kalush-Holynskoho rodovyshcha na 2009 rik. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu po dohovoru № 36. Kalush: DP „NDI Halurhii”, 2009. S. 108 (in Ukr.).

Provedennia monitorynhovykh sposterezhen nad shakhtnymy poliamy Kalush-Holynskoho rodovyshcha kaliinykh solei. Zvit podohovoru № 1 (396 N/08). Kalush: DP „NDI Halurhii”, 2008. S. 103 (in Ukr.).

Haidin A.M., Diakiv V.O. Prisne ozero na mistsi solianoho karieru. Naukovyi visnyk Volynskoho nats. un-tu im. L. Ukrainky. 2010, 17, 86–90 (in Ukr.).

Haidin A.M., Diakiv V.O. Umovy formuvannia prisnovodnoi tovshchi v ozeri na mistsi solianoho karieru. Zbirnyk naukovykh prats Volynskoho nats. un-tu im. L. Ukrainky. 2010, 7, 50–64 (in Ukr.).

Dolin V.V., Yakovlev Ye.O., Kuzmenko E.D., Baranenko B.T. Prohnozuvannia ekohidroheokhimichnoi sytuatsii pry zatoplenni Dombrovskoho kar´ieru kaliinykh rud. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia. 2010, 1, 74–87 (in Ukr.).

Diakiv V.O. Modeliuvannia vplyvu samoizoliatsii bortiv, hravitatsiinoi dyferentsiatsii ta khvylovoho zmishuvannia na formuvannia khimichnoho skladu ozernykh vod v protsesi zatoplennia dombrovskoho solianoho karieru (m. Kalush). Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. 2015, 3-4, 211–215 (in Ukr.).

Kytsmur I.I., Diakiv V.O. Otsinka vplyvu solevidvaliv ta khvostoskhovyshch Kalush-Holynskoho rodovyshcha kaliinykh solei na heokhimichni kharakterystyky richkovykh vod. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heolohichna. 2013, 27, 69–80 (in Ukr.).

Yakist hruntu. Vyznachenia vmistu rukhomykh spoluk kadmiiu, midi, tsynku, svyntsiu v hrunti u bufernii amoniino-atsetatnii vytiazhtsi z rN 4.8 metodom atomno-absorbtsiinoi spektrofotometrii: DSTU 4770.3:2007 (01.01.2009) (in Ukr.).

Metodicheskie ukazanija po opredeleniju tjazhelyh metallov v pochvah sel'hozugodij i produkcii rastenievodstva. Centr. in-t agrohim. obsluzh. sel. hoz-va: CINAO, 1992 (in Russ.).

Vyznachennia 33 elementiv metodom atomno-emisiinoi spektrometrii z induktyvno zviazanoiu plazmoiu: DSTU ISO 11885:2005 (01.01.2008) (in Ukr.).

Voda pit'evaja. Metod opredelenija soderzhanija suhogo ostatka: GOST 18164-72. Vveden 01.01.74 (in Russ.).

Malyshevska O.S. Naukovo-tekhnichni metody i zasoby zmenshennia tekhnohennoho navantazhennia na dovkillia v raioni zatoplennia kaliinykh shakht (na prykladi rudnyk «Kalush»): Avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 21.06.01, IFNTUNH. Ivano-Frankivsk, 2006 (in Ukr.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar