DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.5

До 90-річчя Спепана Буцко

I. E. Barchiy

Анотація


Степан Степанович Буцко народився 3 червня 1930 року в м. Мукачево у сім’ї вчителів. Середню освіту здобув у 1948 році в Мукачівській ЗОШ № 1. Продовжив нав-чання на хімічному факультеті Ужгородсь-кого державного університету, який завершив у 1953 році.

У листопаді 1953 року С.С. Буцко вступив до аспірантури Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. Під керівництвом професора Б.Я. Дайна, С.С. Буцко займався дослідженням окисно-відновних властивостей хлорофілу. Після закінчення аспірантури працював на різних посадах у відділі фотохімії та радіаційної хімії цього ж інституту. В 1962 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Темнові та фотохімічні взаємодії хлорофілу з солями заліза».

Свою викладацьку діяльність С.С. Буцко розпочав у 1963 році в Ужгородському державному університеті на посаді старшого викладача кафедри загальної та неорганічної хімії. В період 1964-1966 рр. С.С. Буцко викладає хімію в Університетсь-кому Коледжі міста Кейп-Кост Республіки Гана. У 1966 році С.С. Буцко повертається працювати в УжДУ і очолює кафедру загальної та неорганічної хімії. Під його керівництвом формується науковий напрямок кафедри, який пов’язаний із дослідженнями у галузі координаційної хімії. З 1968 року при кафедрі відкривається аспірантура із спеціальності «неорганічна хімія». В період 1973-1975 рр. С.С. Буцко працює старшим референтом відділу науково-технічної інформації Будинку радянської науки і культури м. Будапешт (Угорщина). Після повернення із-за кордону, С.С. Буцко продовжує очолювати кафедру загальної та неорганічної хімії. З 1980 року по 2008 року працював на кафедрі хімічної технології та виробничої екології. З 2008 року Степан Степанович Буцко працює у Закарпатському угорському університеті ім. Ференца Ракоці (ІІ). З 2011 року він очолює кафедру біології та хімії цього університету, на якій працює до сьогоднішнього дня.

С.С. Буцко є відомим вченим у галузі фотохімії, хімії комплексних сполук, біонеорганічної хімії та технології комплексної переробки природної сировини. С.С. Буцко є автором понад 150 наукових праць. Закладені С.С. Буцком напрямки наукової тематики у галузі координаційної хімії були продовжені його учнями д.х.н., проф. Чундаком С.Ю., к.х.н., доц. Шманько П.І., к.х.н., доц. Бузашом В.М. та к.х.н., доц. Добрянською Л.П.

Як визначний науковець і педагог, С.С. Буцко у різні періоди був членом Наукової ради з неорганічної хімії АН СРСР, Наукових рад АН України з неорганічної хімії, хімічної кінетики та будови, хімії поверхні та технології модифікування дисперсних оксидів, Науково-методичної ради з хімії Мінвузу України, Науково-технічної ради «Хімічні проблеми екології», головою Закарпатського обласного відділення Українського хімічного товариства. Визначні заслуги перед державою С.С. Буцко були оцінені відзнаками МОН та НАН України.

Ключові слова


anniversary

Повний текст:

PDF

Посилання


Shmanko P.I., Lendel V.G., Shmanko I.I. Khimiky Zakarpattia. Uzhhorod: Patent, 2003. S. 210.

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6949


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar