DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.71-76

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТАХ ТА ЛІКАРСЬКІЙ РОСЛИНІ LAMIUM ALBUM L. (LAMIACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. I. Symkanich, S. M. Sukharev, K. L. Krch, O. S. Glukh, O. V. Kryvanych, N. I. Svatіuk, V. T. Masliuk

Анотація


Формування хімічного складу рослин в природних умовах відбувається при одночасному впливі великої кількості факторів зовнішнього середовища, в тому числі геохімічних умов екотопа і екзогенного надходження елементів в ґрунт. Разом з тим не можна виключати той факт, що транслокація важких металів із орного шару ґрунту у рослини залежить не тільки едафічних факторів, але і від фізіолого-біохімічних особливостей рослин.

У даній роботі представлені результати вмісту важких металів у ґрунтах та лікарській рослині lamium Album L. (Lamiaceae), на території Закарпатської області. Встановлено, що валовий вміст важких металів найвищий у ґрунтах Ужгородського району у порівнянні з іншими досліджуваними територіями. При цьому перевищення гранично допустимої концентрації не спостерігається. Співставлення концентрації екотокикантів в досліджених ґрунтах з фоновим вмістом дозволяє судити про наявність чи відсутність техногенного забруднення. Важливим є те, що фіксовані форми екотоксикантів не представляють загрозу для живих організмів. Більшу небезпеку становить вміст кислоторозчинних форм.

Згідно отриманих, як і у випадку з валовим вмістом, концентрація рухомих форм екополютантів є найвищою для Ужгородського району. Найменші значення зафіксовано у ґрунтах Свалявського району. Що, очевидно, може бути зумовлено, як геоморфологічними особливостями даного району, так і зростанням антопогенного навантаження на дану територію. Щодо міграцій важких металів у системі грунт-рослина, встановлено, що вміст екополютантів у рослині прямопрапорційно залежить від їх вмісту грунті. Результати проведених досліджень показали, що рослини lamium Album L. (Lamiaceae), акумулюють важкі метали, виступаючи своєрідною фільтраційної системою, що актуально з позиції оцінки якості лікарської рослинної сировини, а також прогнозування можливостей фіторемедіаціі. Розрахувавши ранговий коефіцієнт Спірмена, встановлено, що вміст Zn, Pb в lamium Album L. суттєво залежить від концентрації цього металу в ґрунті та його рухомих формах. Для Cu і Cd такої закономірності не виявлено.


Ключові слова


важкі метали; міграція; ґрунт; ранговий коефіцієнт Спірмена; рослини

Повний текст:

PDF

Посилання


Myslyva T.M. Vazhki metaly v urbozemakh ahroselitebnykh landshaftiv pivdenno-zakhidnoi chastyny m. Zhytomyra. Nauk. visn. Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. 2011, 162, 155–164 (in Ukr.).

Valeeva G.R. Rol otdelnyih faktorov v formirovanii elementnogo sostava rasteniy: Avtoref. dis…. kand. himich. nauk: 03.00.16, Kazan, 2004 (in Russ.).

Krch Kh.L., Symkanych O.I., Honcharov O.V., Sirchak Ye.S., Vais V.V. Vyznachennia vmistu orhanichnykh kyslot u syrovyni hlukhoi kropyvy biloi flory ukrainskykh karpat. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Medytsyna. 2017, 2(56), 25–28 (in Ukr.).

Ohrana prirodyi. Pochvyi. Metodyi otbora i podgotovki prob dlya himicheskogo, bakteriologicheskogo, gelmintologicheskogo analiza: GOST 17.4.4.02-84. Vved. 01.01.86 (in Russ.).

Glushko I.A. Primenenie inversionnoy voltamperometrii v analize kislotnyih vyityazhek iz pochv dlya opredeleniya Cu, Pb i Cd. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya: Himiya. 2005, 8, 87–98 (in Russ.).

Syire i produktyi pischevyie. Podgotovka prob. Mineralizatsiya dlya opredeleniya soderzhaniya toksichnyih elementov: GOST 269.29-94. Vved. 01.01.96 (in Russ.).

Atomno-absorbtsionnaya spektroskopiya. Metodicheskie rekomendatsii. Sumyi: AO «Selmi», 1997. S. 36 (in Russ.).

Koziakova N.O. Ekotoksychnyi vplyv vazhkykh metaliv (Cd, Pb, Cu, Zn) na systemu «hrunt-roslyna» v umovakh Polissia ta Lisostepu Ukrainy: dys… kand. s.-h. nauk: 03.00.16, UAAN. K., 2002 (in Ukr.).

Ylyn V.B. Tiazhelye metally v systeme pochva-rastenye. Novosybyrsk: Nauka, 1991. S. 149 (in Russ.).

Rudenko V.M. Matematychna statystyka. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2012. S. 304 (in Ukr.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar