СИНТЕЗ 2,3-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ХІНОЛІНІВ

Автор(и)

  • T. Sabo ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • M. A. Zapototskyi ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • D. Kut ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • M. M. Kut ДВНЗ «Ужгородський національний університет» http://orcid.org/0000-0002-0015-8356
  • M. Yu. Onysko ДВНЗ "Ужгородський національний університет" http://orcid.org/0000-0001-6121-828X
  • I. M. Balog ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • V. G. Lendel ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.2.62-68

Ключові слова:

2-хлорохінолін-3-карбальдегід, аміни, конденсація, основи Шиффа, тетразол

Анотація

Хінолін та його похідні представляють важливий клас азотовмісних гетероциклів, які є корисними проміжними сполуками в органічному синтезі та проявляють широкий спектр біологічної активності. Крім того, ядро хіноліну входить до складу природних алкалоїдів та лікувальних препаратів, тому синтез нових похідних хіноліну є актуальним завданням.

Особливу увагу в ряду хінолінів привертає 2-хлорохінолін-3-карбальдегід, який містить атом хлору та альдегідну групу, що робить його універсальним проміжним синтоном у синтезі різноманітних біоактивних похідних хіноліну.

Мета даної роботи полягає в синтезі основ Шиффа на основі 2-хлорохінолін-3-карбальдегіду.

Встановлено, що взаємодія 3-форміл-2-хлорохіноліну з 1-амінопропанолом-2 в середовищі спирту відбувається з утворенням 1-(((2-хлорохінолін-3-іл)метилен)аміно)пропан-2-oлу. Для з’ясування впливу природи алкільного замісника біля аміно-групи проведено реакції конденсації 2-хлорохінолін-3-карбальдегіду з амінами, що містять в своєму складі циклогептановий та циклогексенільний фрагмент, в результаті чого отримано основи Шиффа з хорошими виходами (63%, 67%). Зміна алкільного замісника на ароматичний фрагмент в молекулі аміну дозволяє підвищити виходи цільових азометинів до 75-97%. Використання амінів з гетероциклічною складовою в своєму складі в реакції конденсації суттєво не впливає на виходи імінів (71-77%).

З метою подальшої функціоналізації проведено взаємодію 1-(2-хлорохінолін-3-іл)-N-(4-фторобензил)метаніміну з 1,2,3,4-тетрагідрохіноліном в середовищі етилового спирту в результаті чого отримано 1-(3,4-дигідро-2H-[1,2'-біхінолін]-3'-іл)-N-(4-фторобензил)метанімін, який містить два хінолінові цикли в своєму складі. 3-(((2-Хлорохінолін-3-іл)метилен)aміно)тетрагідротіофен 1,1-діоксид вдалося перетворити в 3-((тетразоло[1,5-a]хінолін-4-ілметилен)аміно)тетрагідротіофен 1,1-діоксид взаємодією відповідного іміну з натрій азидом в середовищі диметилсульфоксиду.

Таким чином, синтезовано біоперспективні функціоналізовані хіноліни з імінним, амінним та азидним фрагментом.

Біографії авторів

T. Sabo, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

студент

M. A. Zapototskyi, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

студент

D. Kut, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

аспірант

M. M. Kut, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., асистент кафедри органічної хімії

M. Yu. Onysko, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доц., завідувач кафедри органічної хімії

I. M. Balog, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

V. G. Lendel, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

д.х.н., проф., декан хімічного факультету

Посилання

Hamama W.S., Ibrahim M.E., Gooda A.A., Zoorob H.H. Recent advances in the chemistry of 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde and related analogs. RSC Adv. 2018, 8, 8484-–8515. Doi: 10.1039/C7RA11537G.

Abdel-Wahab D.F., Khidre R.E., Farahat A.A., El-Ahle A.-A.S. 2-Chloroquinoline-3-carbaldehydes: synthesis, reactions and applications. ARKIVOC. 2012, (i), 211–276.

Patel A.J., Dholakia A.B., Patel V.C. A green perspective: Synthesis of 2-chloro-3-formylquinolines and its derivatives. Synth. Commun. 2020. In Press. Doi: 10.1080/00397911.2020.1824277.

Abdel-Wahab B.F., Khidre R.E. 2-Chloroquinoline-3-Carbaldehyde II: Synthesis, Reactions, and Applications. J. Chem. 2013, 2013, 1–13. DOI: 10.1155/2013/851297.

Radini I., Elsheikh T., El-Telbani E., Khidre R. New Potential Antimalarial Agents: Design, Synthesis and Biological Evaluation of Some Novel Quinoline Derivatives as Antimalarial Agents. Molecules. 2016, 21(7), 909. Doi: 10.3390/molecules21070909.

Fernandez-Galleguillos C., Saavedra L.A., Gutierrez M. Synthesis of New 3-(2-Chloroquinolin-3-yl)-5-Phenylisoxazole Derivatives via Click-Chemistry Approach. J. Braz. Chem. Soc. 2014, 25, 365–371. Doi: 10.5935/0103-5053.20140002.

Musiol R., Jampilek J., Buchta V., Silva L., Niedbala H., Podeszwa B., Palka A., Majerz-Maniecka K., Oleksyn B., Polanski J., et al. Antifungal Properties of New Series of Quinoline Derivatives. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 3592–3598. Doi: 10.1016/j.bmc.2006.01.016.

Jin S.-E., Jin H.-E., Hong S.-S. Targeted Delivery System of Nanobiomaterials in Anticancer Therapy: From Cells to Clinics. BioMed. Res. Int. 2014, 2014, 1–23. Doi: 10.1155/2014/814208.

Marella A., Tanwar O. P., Saha R., Ali M.R., Srivastava S., Akhter M., Shaquiquzzaman M., Alam M.M. Quinoline: A Versatile Heterocyclic. Saudi Pharm. J. 2013, 21, 1–12. Doi: 10.1016/j.jsps.2012.03.002.

Solomon V.R., Lee H. Quinoline as a Privileged Scaffold in Cancer Drug Discovery. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 1488–1508. Doi: 10.2174/092986711795328382.

Kategaonkar A.H., Sonar S.S., Sapkal S.B., Gawali V.U., Shingate B.B., Shingare M.S. Synthesis and in Vitro Antimicrobial Activity of New a-Aminophosphonates via Tetrazolo [1,5-a] Quinoline Derivatives. Phosp. Sulfur Silicon Relat. Elem. 2010, 185, 2113–2121. Doi: 10.1080/10426500903530867.

Bhojya Naik H.S., Ramesha M.S., Swetha B.V., Roopa T.R. A Facile Synthesis of Novel 9-Methyl[1,2,3]Selenadiazoles[4,5-b] Quinoline and 9-Methyl[1,2,3]Thiadiazole[4,5-b] Quinoline as a New Class of Antimicrobial Agents. Phosp. Sulfur Silicon Relat. Elem. 2006, 181, 533–541. Doi: 10.1080/10426500500267590.

Keshk E.M., El-Desoky S.I., Hammouda M.A.A., Abdel-Rahman A.H., Hegazi A.G. Synthesis and Reactions of Some New Quinoline Thiosemicarbazide Derivatives of Potential Biological Activity. Phosp. Sulfur Silicon Relat. Elem. 2008, 183, 1323–1343. Doi: 10.1080/10426500701641304.

Michael J.P. Quinoline, quinazoline and acridone alkaloids. Nat. Prod. Rep. 2003, 20, 476–493. Doi: 10.1039/B208140G.

Michael J.P. Quinoline, quinazoline and acridone alkaloids. Nat. Prod. Rep. 2004, 21, 650–668. Doi: 10.1039/B310691H.

Alhaider A.A., Abdelkader M.A., Lien E.J. Design, synthesis and pharmacological activities of 2-substituted 4-phenylquinolines as potential antidepressant drugs. J. Med. Chem. 1985, 28(10), 1394–1398. Doi: 10.1021/jm00148a004.

Campbell S.F., Hardstone J.D., Palmer M.J. 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinoline derivatives as .alpha.1-adrenoceptor antagonists and antihypertensive agents. J. Med. Chem. 1988, 31(5), 1031–1035. Doi: 10.1021/jm00400a025.

Wu D. Towards new anticancer drugs: a decade of advances in synthesis of camptothecins and related alkaloids. Tetrahedron. 2003, 59(44), 8649–8687. Doi: 10.1016/S0040-4020(03)01203-1.

Kut M., Onysko M., Lendel V. Long-chain Schiff's basics based on quinoline. Sci. Bull. Uzhh. Univ. Ser. Chem. 2019, 42(2), 56–62. Doi: 10.24144/2414-0260.2019.2.56-62.

Meth-Cohn O., Narine B., Tarnowski B. A versatile new synthesis of quinolines and related fused pyridines, Part 5. The synthesis of 2-chloroquinoline-3-carbaldehydes. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1981, 1, 1520–1530. Doi: 10.1039/P19810001520.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті