ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 5-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-ВМІСНИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ З ПРОПАРГІЛ БРОМІДОМ

Автор(и)

  • O. M. Holovko-Kamoshenkova ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • N. I. Korol ДВНЗ "Ужгородський національний університет" http://orcid.org/0000-0001-7155-1676
  • M. V. Slivka ДВНЗ "Ужгородський національний університет" http://orcid.org/0000-0003-4788-0511
  • V. G. Lendel ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.2.77-83

Ключові слова:

5-трифлуорометилвмісні похідні 1, 2, 4-триазол-3-тіону, пропаргіл бромід, алкілування, ізомеризація

Анотація

Хімія похідних 1,2,4-триазол-3-тіону на сьогоднішній день є областю активних наукових досліджень. Це, насамперед, обумовлено практичною цінністю такого роду сполук, адже відомо, що похідні 1,2,4-триазол-3-тіону, завдяки своїй біологічній активності, успішно знайшли своє застосування в таких галузях як фармація, агрохімія та фотографія.

Кафедра органічної хімії УжНУ відома своїми активними дослідженнями у сфері розробки нових методів синтезу функціональних похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, а також у сфері вивчення їхніх властивостей, та їхньої стратегічної модифікації з метою підвищення біологічної активності та цінності в цілому.

Одним із сучасних методів функціоналізації гетероциклічних систем в даному контексті є введення до їхнього складу флуоровмісних замісників. Відомо, що одержані в такий спосіб субстрати, зазвичай, характеризуються більшою ліпофільністю та меншою токсичністю в порівнянні з нефлуорованими аналогами. Маючи певні власні напрацювання щодо  ефективного введення флуоровмісних замісників в систему 1,2,4-триазол-3-тіону, актуальним стало дослідження особливостей подальших перетворень відповідних флуоровмісних похідних.

В рамках запланованих досліджень, на особливу увагу, з точки зору стратегічного органічного синтезу, заслуговує пропаргільний замісник. Будучи високо¬нуклеофільним алкільним функціональним фрагментом з кислим термінальним атомом гідрогену, пропаргільний замісник здатен суттєвим чином впливати на перебіг тієї чи іншої хімічної реакції.  

Беручи до уваги вищенаведене, метою даної роботи є дослідити взаємодію 5-трифлуорометилвмісних похідних 1,2,4-триазол-3-тіону з пропаргілбромідом, що, безумовно є цікавим науково-практичним завданням, яке до цього часу не було досліджене.

В рамках проведеного дослідження було виявлено особливості перебігу реакції 5-трифлуорометил-4-феніл-1,2,4-триазол-3-тіону з пропаргілбромідом в порівнянні з відповідними нефлуорованими субстратами, підібрано і відпрацьовано умови для селективного одержання 4-феніл-3-(проп-2-ін-1-ілсульфаніл)-5-трифлуорометил-4H-1,2,4-триазолу 3, а також продемон­стровано ефективність даного підходу для аналогічних реакцій на прикладі 4-метил-3-(проп-2-ін-1-ілсульфаніл)-5-три¬флуорометил-4H-1,2,4-триазолу 4.

Біографії авторів

O. M. Holovko-Kamoshenkova, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с.

N. I. Korol, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., викладач кафедри органічної хімії

M. V. Slivka, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доц., доцент кафедри органічної хімії

V. G. Lendel, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

д.х.н., проф., декан хімічного факультету

Посилання

Kucukguzel S., Cikla-Suzgun P. Recent advances bioactive 1,2,4-triazole-3-thiones, Eur. J Med. Chem. 2015, 97, 830–870. Doi: 10.1016/j.ejmech.¬2014.11.033.

Zainab A.K. Al-Messri. Synthesis of some new 1,2,4-triazoles derived from 2-mercapto-benzimidazole. Um-Salama Science Journal. 2009, 6(1), 200–208. Doi: 10.21123/bsj.6.1.200-208.

Mobinikhaledi A., Foroughifar N., Khanpour M. Ebrahimi S. Synthesis of some novel Schiff bases containing 1,2,4-triazole ring. Eur. J. Chem. 2010, 1(1), 33–36. Doi: 10.5155/eurjchem.1.1.33-36.5.

Al-Azzawi A., Hammud K. Synthesis and characterization of some new 1,3,4-oxadiazole and 1,2,4-triazole derivatives based on 3,4,5,6 tetrachlorophthalimide. Iraqi J. Sci. 2013, 54(4), 782–788.

Sathyanarayana R., Poojary B. Exploring recent developments on 1,2,4-triazole: Synthesis and biological applications, J Chin Chem Soc. 2020, 1–19. Doi: 10.1002/jccs.201900304.

Mohammed S., Ahmed B. Improved synthesis of 3-(α , α-diphenyl –α- hydroxymethyl)- 4-amino 1,2,4-triazoline-5-thione and facile route to 3,6-disubstituted 1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazoles. Rafidain Journal of Science. 2010, 20(4), 11–16. Doi: 10.33899/rjs.2009.39880.

Khan I., Khan A., AhsanHalim S., Saeed A., Mehsud S., Csuk R., Al-Harrasi A., Ibrar A. Exploring biological efficacy of coumarin clubbed thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazoles as efficient inhibitors of urease: A biochemical and in silico approach. Int. J. Biol. Macromol. 2020, 142, 345–354. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.09.105.

US8481252B2. Silver halide photographic photosensitive material and production method thereof. Yoshioka H., Sakai H., Shibayama, S. Application US12/626,696 from 29.11.2009.

Song M.-X., Deng X.-Q. Recent developments on triazole nucleus in anticonvulsant compounds: a review. J Enzym Inhib Med Chem. 2018, 33, 453–478. Doi: 10.1080/14756366.2017.1423068.

Tsukuda T., Shiratori Y., Watanabe M., Ontsuka H., Hattori K., Shirai M., Shimma, N. Modeling, synthesis and biological activity of novel antifungal agents. Bioorg Med Chem Lett. 1998, 8(14), 1819–1824. Doi: 10.1016/s0960-894x(98)00316-3.

Oakley K. In-vitro activity of voriconazole against Aspergillus spp. and comparison with itraconazole and amphotericin B. J Antimicrob Chemother. 1998, 42(1), 91–94. Doi: 10.1093/jac/42.1.91.

Espinel-Ingroff A. In vitro activity of the new triazole voriconazole (UK-109,496) against opportunistic filamentous and dimorphic fungi and common and emerging yeast pathogens. J Clin Microbiol. 1998, 36(1), 198–202. Doi: 10.1023/A:1010954803886.

Naseer Md.A., Husain A. Studies on chromene based 2, 6-disubstituted-thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazole derivatives: synthesis and biological evaluation. JDDT. 2019, 9, 236–242. Doi: 10.22270/jddt.v9i3-s.3005.

Barbuceanu S., Draghici C., Barbuceanu F., Bancescu G., Saramet G. Design, synthesis, characterization and antimicrobial evaluation of some heterocyclic condensed systems with bridgehead Nitrogen from thiazolotriazole class. Chem Pharm Bull. 2015, 63, 694–700. Doi: 10.1248/cpb.c15-00379.

Bhatnagar A., Häusler A., Schieweck K., Lang M., Bowman R. Highly selective inhibition of estrogen biosynthesis by CGS 20267, a new non-steroidal aromatase inhibitor. J Steroid Biochem Mol Biol. 1990, 37(6), 1021–1027. Doi: 10.1016/0960-0760(90)90460-3.

Plourde P., Dyroff M., Dukes, M. Arimidex: A potent and selective fourth-generation aromatase inhibitor. Breast Cancer Res. 1994, 30(1), 103–111. Doi: 10.1007/BF00682745.

Cristina A. Synthesis, characterization and biological evaluation of thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazoles bearing benzenesulfonamide moiety. Farmacia. 2018, 66, 883–893. Doi: 10.31925/farmacia.2018.5.20.

Plech T., Wujec M., Kosikowska U., Malm A., Rajtar B., Polz-Dacewicz M. Synthesis and in vitro activity of 1,2,4-triazole-ciprofloxacin hybrids against drug-susceptible and drug-resistant bacteria. Eur J Med Chem. 2013, 60, 128–134. Doi: 10.1016/j.ejmech.2012.11.040.

Küçükgüzel İ., Tatar E., Küçükgüzel Ş., Rollas S., De Clercq E. Synthesis of some novel thiourea derivatives obtained from 5-[(4-aminophenoxy)methyl]-4-alkyl/aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thiones and evaluation as antiviral/anti-HIV and anti-tuberculosis agents. Eur. J. Med. Chem. 2008, 43(2), 381–392. Doi: 10.1016/j.ejmech.2007.04.010.

Sarigol A,. Uzgoren-Baran B., Tel E., Somuncuoglu I., Kazkayasi K., Ozadali-Sari O., Unsal-Tan G., Okay M., Ertan. B Tozkoparan. Novel thiazolo[3,2-b]-1,2,4-triazoles derived from naproxen with analgesic/anti-inflammatory properties: Synthesis, biological evaluation and molecular modeling studies, Bioorg. Med. Chem, 2015, 23, 2518–2528. Doi: 10.1016/j.bmc.2015.03.049.

Küçükgüzel I., Küçükgüzel S., Rollas S., Kiraz M. Some 3-Thioxo/alkylthio-1,2,4-triazoles with a substituted thiourea moiety as possible antimycobacterials. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 11(13), 1703–1707. Doi: 10.1016/s0960-894x(01)00283-9.

Küçükgüzel İ., Güniz Küçükgüzel Ş., Rollas S., Ötük-Sanış G., Özdemir O., Bayrak İ., Altuğ T., Stables J. Synthesis of some 3-(Arylalkylthio)-4-alkyl/aryl-5-(4-aminophenyl)-4H-1,2,4-triazole derivatives and their anticonvulsant activity. Farmaco, 2004, 59(11), 893–901. Doi: 10.1016/j.farmac.2004.07.005.

Khan I., Ibrar A., Abbas N. Triazolothiadiazoles and triazolothiadiazines – Biologically attractive scaffolds. Eur. J. Med. Chem., 2013, 63, 854–868. Doi: 10.1016/j.ejmech.2013.01.060.

Fizer M., Sukharev S., Slivka M., Mariychuk R., Lendel V. Preparation of bisthiourea and 5-Amino-4-benzoyl-1,2,4-triazol-3-thione complexes of Copper (II), Nickel and Zinc and their biological evolution. J. Organomet. Chem. 2016, 804, 6–12. Doi: 10.1016/j.jorganchem.2015.12.024.

Korol N., Slivka M. Recent progress in the synthesis of thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazoles (microreview). Chem Heterocycl Comp. 2017, 53, 852–854. Doi: 10.1007/s10593-017-2136-3.

Slivka M., Korol N., Rusyn I., Lendel V. Synthesis of [1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-7-ium and [1,2,4]triazolo[5,1-b][1,3]thiazin-4-ium salts via regioselective electrophilic cyclization of 3-[(2-alken-1-yl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazoles. Heterocycl. Commun. 2015, 21(6), 397–401. Doi: 10.1515/hc-2015-0158.

Slivka M., Korol N., Pantyo V., Baumer V., Lendel V. Regio and stereoselective synthesis of [1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-7-ium salts via electrophilic heterocyclization of 3-S-propargylthio-4H-1,2,4-triazoles and their antimicrobial activity. Heterocycl. Commun., 2017, 23(2), 109–113. Doi: 10.1515/hc-2016-0233.

Slivka M., Korol N., Fizer M., Baumer V., Lendel V. Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-7-ium salts: Synthesis, properties and structural studies. Heterocycl. Commun., 2018, 24(4), 197–203. Doi: 10.1515/hc-2018-0048.

Korol N., Slivka M., Fizer M., Baumer V, Lendel V. Halo-heterocyclization of butenyl(prenyl)¬thioethers of 4,5-diphenyl-1,2,4-triazol-3-thiole into triazolo[5,1-b][1,3]thiazinium systems: experimental and theoretical evolution. Monatsh. Chem. 2020, 151(2), 191–198. Doi: 10.1007/s00706-019-02545-w.

Piccionello A.P., Pibiri I., Buscemi S., Pace A. Recent development influorinated antibiotics, in: A. Tressaud, G. Haufe,F.R. Leroux (Eds.), Fluorine in Life Sciences: Pharmaceuticals, Medicinal Diagnostics, and Agrochemicals, Elsevier Inc., 2019. P. 213–239.

Nenajdenko V. Fluorine in heterocyclic chemistry. New York, Dordretch, London: Springer Cham Heidelberg, 2014.

Mlostoń G., Obijalska E., Żurawik A., Heimgartner H. Efficient synthesis of tri- and difluoroacetyl hydrazides as useful building blocks for non-symmetrically substituted, fluoroalkylated 1,3,4-oxadiazoles. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2016, 52(2), 133–139.

Li-Yuan Zhang, Bao-Lei Wang, Yi-Zhou Zhan, Y. Zhang, X. Zhang, Zheng-Ming Li. Synthesis and biological activities of some fluorine- and piperazine-containing 1,2,4-triazole thione derivatives. Chinese Chem. Lett. 2015, 27, 163–167. Doi: 10.1016/j.cclet.¬2015.09.015.

Holovko-Kamoshenkova O.M., Slivka M.V. Baumer V.M., Boiko V.M., Lendel V.G. A new approach for production of 5-trifluoromethyl-1,2,4-triazol-3-thiones and their fused derivatives. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології», 2019.

Slivka M., Korol N., Pantyo V., Baumer V., Lendel V. Regio- and stereoselective synthesis of [1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-7-ium salts via electrophilic hetero¬cycli­zation of 3-Spropargylthio-4Н-1,2,4-triazoles and their antimicrobial activity. Heterocycl. Commun., 2017 23(2), 109–113. Doi: 10.1515/hc-2016-0233.

Kim D.G., Vershinina E.A., Sharutin V.V. Synthesis, transformations and halocyclization of 8-(Prop-2-ynylsulfanyl)quinoline and 8-(2-Bromo­prop-2-enylsulfanyl)quinoline. Journal of Sulfur Chemistry. 2020, 41(1), 71–81 Doi: 10.1080/17415993.2019.1677660.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті