ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТА ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ ПЛАВЛЕННЯ І ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ ДОБРОТНОСТІ СПОЛУК ТИПУ Tl4BIVC3 I Tl9BVC6 (BIV – Si, Ge, Sn, Pb; BV – P, As, Sb, Bi; C – S, Se, Te)

Автор(и)

  • Переш Є.Ю. ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine
  • Малаховська Т.О. ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7309-4894
  • Барчій І.Є. ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3124-8346
  • Сідей В.І. ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5343-8968
  • Зубака О.В. ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine
  • Козьма А.А. ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0820-9979

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.1.16-20

Анотація

Робота є продовженням систематичного дослідження кристалохімічних аналогів сполук типу Tl5Te3 з тетрагональною структурою, що кристалізуються в просторових групах I4/mcm або P4/ncc. Дослідження, що проводиться співробітниками ДВНЗ «Ужгородський національний університет» протягом останніх десятиріч, виявило, що згадані сполуки проявляють низку фізичних властивостей, перспективних для практичного використання в сучасній техніці. Предметом цієї роботи став взаємозв'язок деяких фізико-хімічних властивостей тернарних халькогенідних сполук типу Tl4BIVC3 і Tl9BVC6 (BIV – Si, Ge, Sn, Pb; BV – P, As, Sb, Bi; C – S, Se, Te) із середнім зарядом їхніх атомних ядер. Деякі із представлених у роботі прогнозних величин температури плавлення можуть відповідати температурі перитектичного (або іншого типу) перетворення, оскільки характер утворення та властивості зазначеного типу сполук на сьогодні ще не досліджені.

Уперше за результатами узагальнення літературних відомостей, детального аналізу та висновків із них встановлено прогнозні показники температури плавлення для 24 халькогенідних сполук складів Tl4BIVC3 (І) і Tl9BVC6 (ІІ). Виділено п’ять окремих груп тернарних халькогенідів обох типів із прямолінійною залежністю зміни властивостей у координатах Тпл – Zсер, до яких входять аналоги з обома просторовими групами – P4/ncc та I4/mcm. Встановлено граничний діапазон величин Zсер трансформації вищезгаданих сполук із просторової групи P4/ncc в групу I4/mcm; визначений діапазон знаходиться у межах значень Zсер  60-62. Тернарні сполуки Tl9P(As,Sb,Bi)S6, Tl9P(As)Se6, Tl4Si(Ge,Sn,Pb)S3 і Tl4Si(Ge,Sn)Se3 віднесено до просторової групи P4/ncc, тоді як халькогеніди Tl9P(As,Sb,Bi)Te6, Tl9Sb(Bi)Se6, Tl4Si(Ge,Sn,Pb)S3 та Tl4PbSe3 – до просторової групи I4/mcm.

Відмічено чітку тенденцію до зростання величини термоелектричної добротності Zт для окремо взятих тіо-, селено- та телуропохідних сполук при взаємозаміщеннях елементів Si→Ge→Sn→Pb. Аналогічні зміни Zт встановлено також для переважної більшості сполук типу (ІІ) при переходах P→As→Sb→Bi. Виняток із зазначеної тенденції складають тіо-, селено- і телуропохідні бісмуту.

Біографії авторів

Переш Є.Ю., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Д.х.н., проф., професор кафедри неорганічної хімії

Малаховська Т.О., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., ст.н.с., НДІ фізики та хімії твердого тіла

Барчій І.Є., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Д.х.н., проф., завідувач кафедрою неорганічної хімії

Сідей В.І., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., с.н.с., НДІ фізики та хімії твердого тіла

Зубака О.В., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Козьма А.А., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30