ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ В СИСТЕМАХ Ag6PS5I‒Ag7GeS5I ТА Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.1.29-34

Анотація

Застосування інноваційних рішень, які є технічно – обґрунтованими та економічно-прийнятними із використанням екологічно безпечних компонентів є одним з ключових моментів, на сучасному етапі розвитку людства з розповсюдження ідей ефективного використання енергоресурсів. Суперіонні провідники займають чільне місце у вирішенні проблем енергозберігаючих технологій, оскільки є матеріалами для створення на їх основі електрохімічних сенсорів і твердотільних джерел енергії. Тетрарні срібловмісні сполуки структури аргіродиту Ag6PS5I, Ag7SiS5I та Ag7GeS5I володіють рядом переваг, зокрема хімічною стабільністю, високими значеннями іонної провідності, здатністю утворювати широкі ряди твердих розчинів за рахунок структурних особливостей.

Дана робота присвячена розробці та оптимізації технології одержання якісних монокристалічних зразків твердих розчинів на основі сполук структури аргіродиту, що утворюються в системах Ag6PS5I‒Ag7GeS5I та Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I.

Синтез твердих розчинів досліджуваних систем здійснювали прямим однотемпературним методом з попередньо отриманих тетрарних сполук артгентуму Ag6PS5I, Ag7SiS5I та Ag7GeS5I. Максимальна температура синтезу складала 1273 K (витримка 72 год). Охолодження до експериментально підібраних температур відпалу 733 K (Ag6PS5I‒Ag7GeS5I) та 873 K (Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I) проводили зі швидкістю 100 K/год. Відпал тривав 120 год.

Вирощування монокристалів твердих розчинів на основі тетрарних сполук артгентуму Ag6PS5I, Ag7SiS5I та Ag7GeS5I здійснювали методом спрямованої кристалізації з розчину-розплаву за Бріджменом. Ріст монокристалів проходив в тризонній ростовій печі у кварцовому контейнері з конусоподібною нижньою частиною. Встановлено оптимальні технологічні режими вирощування монокристалів твердих розчинів систем Ag6PS5I‒Ag7GeS5I та Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I. В результаті проведених досліджень отримано монокристалічні зразки складу Ag6+x(P1-xGex)S5I (х=0.25, 0.5, 0.75) та Ag7(Si1-xGex)S5I (х=0.2, 0.4, 0.6, 0.8) темно-сірого кольору з металевим блиском довжиною 30-40 мм і діаметром 10-12 мм.

Біографії авторів

Погодін А.І., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Філеп М.Й., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Кохан О.П., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Малаховська Т.О., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., ст.н.с., НДІ фізики та хімії твердого тіла

Шендер І.О., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

аспірант кафедри прикладної фізики і наноматеріалів

Студеняк І.П., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

д.ф-мат.н., проф., проректор з наукової роботи

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30