ВПЛИВ БИЧАЧОГО СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ НА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЛАВОНОЇДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.2.35-40

Анотація

Флавоноїди, як представники класу ароматичних фенолів,  в  своїй структурі  яких мають кілька циклоутворюючих угруповань  і утворюють з багатьма іонами металів хелати. Кверцетин, морін і рутин належать до групи поліфенольних сполук, які активно поглинають ультрафіолетове світло  та мають широкі смуги поглинання з високими значеннями молярних коефіцієнтів поглинання. Кверцетин і морін в етанольних розчинах проявляють власну інтенсивну люмінесценцію .  Інтенсивність  люмінесценції (Iлюм) рутина, в 3-оксигруппі якого атом водню заміщений на рамнозу, має невелике значення.

В присутності бичачого сироваткового альбуміну (БСА) Iлюм сорбатів комплексів моріна і рутина збільшується в 2-3 рази. В даній роботі вивчено вплив БСА на Iлюм сорбатів комплексів флавоноїдів в умовах отримання оптимального аналітичного сигналу.

БСА має незначну власну люмінесценцію, зумовлену присутністю в його молекулі амінокислоти триптофана. Можливість міжмолекулярного перенесення енергії в системі БСА - рутин (морін) обумовлена ​​перекриванням спектрів люмінесценції БСА зі смугами поглинання рутина і моріна. Вивчення  люмінесценцентних властивостей БСА в присутності флавоноїдів різної концентрації при збудженні одного компонента – сироваткового альбуміну, показало що в спектрі його люмінесценції  з'являються нові, характерні для флавоноїдів смуги сенсибілізованої люмінесценції. При збільшенні концентрації флавоноїдів Iлюм акцептора зростає з одночасним зменшенням люмінесценції донора БСА, що свідчить про міжмолекулярне перенесення енергії збудження від донора БСА до акцептора - флавоноїда.

Використання сорбентів в якості твердої матриці викликає значне збільшення Iлюм комплексів Y (III) і Sc (III) з флавоноїдами (до 100 разів). Найбільше значення Iлюм комплексу Y (III) з кверцетином виявляється на фосфаті алюмінію і силікагелі 100/160, для комплексів Y (III) з рутином на сорбентах декстранового типу сефадексу G-75 і G-150.  Для комплексу Sc (III) з моріном отримані аналогічні результати.

Встановлено, що в присутності альбуміна в спектрі збудження комплексу Y (III) - рутин спостерігається гіпер та батохромний зсув смуги, що свідчить про взаємодію з БСА з утворенням комплексу Y (III) - рутин - БСА. На комплекс Sc (III) з моріном дія БСА має інший характер, так як взаємодія проходить при низькому значенні рН, при якому БСА негативно не заряджений і комплексна сполука з Sc (III) не утворюється.

Введення БСА в систему Ln(III) – флавоноїд призводить до збільшення Iлюм. сорбатів комплексів, що обумовлено міжмолекулярним перенесенням енергії збудження від донора енергії БСА до акцептора – флавоноїда.Лінійна область залежності Iлюм сорбатів комплексів від концетрації моріна спостерігається в діапазоні концентрацій  (0,005-0,02)·10-3 моль/л, для  рутина (0,005-0,01)·10-3моль/л, для кверцетина – (0,005-0,015)·10-3 моль/л. Інтервал визначуваних концентрацій є достатнім для визначення вмісту та кількості флавоноїдів  в рослинній сировині.

Ключові слова: флавоноїди; люмінесценція; ітрій; скандій; кверцетин; морін; рутин; альбумін.

Біографії авторів

С.В. Бельтюкова, Одеська национальна академія харчових технологій

Доктор хімічних наук, професор, професор кафедри харчової хімії та експертизи

О.І. Теслюк, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

Кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів 

О.О. Лівенцова, Одеська национальна академія харчових технологій

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри харчової хімії та експертизи

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-10