ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАМІСНИКА В ТРЕТЬОМУ ПОЛОЖЕННІ НА ЕЛЕКТРОННУ БУДОВУ 1,3-ТІАЗОЛО[2,3-с][1,2,4]ТРИАЗОЛУ

Автор(и)

  • О.І. Фізер ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4809-3763
  • М.М. Фізер ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6583-3159
  • А.О. Кривов'яз ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.В. Сливка ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4788-0511

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.2.55-62

Анотація

Конденсовані похідні 1,2,4-триазолу проявляють широкий спектр біологічної активності. Зокрема, триазолам, алпразолам та естазолам, які містять [1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]бензодіазепінову систему, використовують у якості транквілізаторів. Бротізолам – ще один транквілізатор, є похідним тієно[3,2-f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]діазепіну. Перора-льний гіпоглікемічний препарат сітагліптин містить систему [1,2,4]триазоло[4,3-a]піразину. Окрім того, такі пестицидні препарати як флуметсулам, метосулам, клорансулам, диклосулам, флорасулам, є похідними [1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідину, [1,2,4]триазоло[1,5-с]піримідину та [1,2,4]триазоло[4,3-a]піримідиину. Також, ведуться пошуки протиракових препаратів на основі ядра 1,2,4-триазолу. Популярність використання похідних 1,2,4-триазолів, в першу чергу обумовлена високою фармакологічної дією та порівняно низькою токсичністю цих сполук.

Розрахунки проводили у програмному пакеті ORCA 4.2.1, методом теорії функціоналу густини B3LYP/def2-TZVP. Після оптимізації геометрії, для підтвердження знаходження справжнього локального мінімуму, проводили розрахунок матриці другої похідної енергії від координат атомів – у всіх випадках не було виявлено уявних частот, що свідчить про знаходження справжнього мінімуму. Магнітні характеристики сполук розраховували методом GIAO. За допомогою методу теорії функціоналу густини змодельовано геометричну та електронну будову п’яти сполук класу [1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазолу, а саме: незаміщений [1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазол, 3-метил-[1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазол, 3-етил-[1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазол, 3-бутил-[1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазол, 3-гексил-[1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазол. Встановлено, що довжини алкільного замісника в третьому положенні майже не впливає на форму та локалізацію фронтальних молекулярних орбіталей. У всіх випадках ізоповерхні локалізовані на конденсованій системі [1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазолу. Довжина алкільного замісника в третьому положенні впливає на енергію іонізації та спорідненість до електрона [1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазолів. При чому, і енергію іонізації, і спорідненість до електрона зменшуються із зростанням довжини алкільного ланцюга. Зміна ароматичності із зміною довжини алкільного замісника в третьому положенні [1,3]тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазольної системи носить нерегулярний характер, однак зміна незначна. Встановлено, що і триазольний і тіазольний цикли є більш ароматичними ніж бензен, і ароматичність триазольного циклу є більшою за тіазольний.

Ключові слова: 1,2,4-триазол; 1,3-тіазол, тіазоло[2,3-c][1,2,4]триазол, фронтальні молекулярні орбіталі; ароматичність.

Біографії авторів

О.І. Фізер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

канд. хім. наук, старший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ "УжНУ"

М.М. Фізер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії

А.О. Кривов'яз, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії

М.В. Сливка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д-р. хім. наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-10