ВИЗНАЧЕННЯ ПСЕВДОШИРИНИ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ РОЗУПОРЯДКОВАНИХ ФАЗ СТРУКТУРИ АРГІРОДИТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.11-18

Анотація

Дана робота присвячена визначенню значень псевдоширини забороненої зони у твердих розчинах (Cu1-xAgx)7PSe6, простим та швидким методом спектроскопії дифузного відбиття. Зразки твердих розчинів (Cu1-xAgx)7PSe6 (x= 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0) одержано у формі мікрокристалічних порошків шляхом розмелювання в агатовій ступці. Спектри дифузного відбивання отриманих зразків (Cu1-xAgx)7PSe6 досліджено у спектральному діапазоні 220 – 1400 нм (293 К) та проаналізовано з використанням функції Кубелки-Мунка. Встановлено, що для твердих розчинів (Cu1-xAgx)7PSe6 збільшення вмісту Cu зумовлює зміщення початку краю поглинання в область вищих енергій. Поєднанням функції Кубелки-Мунка та графічного методу Таука оцінено псевдоширину забороненої зони твердих розчинів (Cu1-xAgx)7PSe6. Встановлено, що ізовалентне катіонне заміщення Ag+→Cu+ призводить до монотонного зменшення псевдоширини забороненої зони, а концентраційна залежність є близькою до лінійної. Така поведінка зміни оптичної ширини псевдозабороненої зони пов’язана зі зменшенням параметрів елементарної комірки, що є характерним при утворенні твердих розчинів.

Біографії авторів

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник

І.Є. Барчій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф., завідувач кафедри неорганічної хімії

М. П’ясецкі, Університет ім. Яна Длугоша, Ченстохова

PhD, проф.

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Ю.П. Жукова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., інженер кафедри аналітичної хімії

Я.І. Студеняк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., завідувач кафедри аналітичної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23