СПОЛУКИ ТИПУ Tl6ВС4 І А2TeC6 (А – ЛУЖНІ МЕТАЛИ І ТАЛІЙ (І); В – S, Se, Te; C – F, Cl, Br, I): ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТА ПРОГНОЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Автор(и)

  • Є.Ю. Переш ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • О.В. Зубака ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • І.Є. Барчій ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3124-8346
  • В.І. Сідей ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5343-8968
  • М.Ю. Сабов ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0346-0734
  • А.А. Козьма ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0820-9979

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.22-27

Анотація

Метою роботи було узагальнення експериментальних відомостей щодо деяких фізичних властивостей халькоген-галогенідних тернарних сполук типу Tl6ВС4 і А2TeC6 (де А – лужні метали і Tl(І); В – S, Se, Te; C – F, Cl, Br, I) в залежності від величини середнього заряду ядер хімічних елементів, що входять до складу згаданих сполук, а також створення, на основі знайдених закономірностей, прогностичних моделей для передбачення відповідних властивостей гіпотетичних аналогів.

За результатами встановлених закономірностей та відповідних узагальнень уперше знайдено прогнозні показники температури плавлення гіпотетичних сполук складів Tl6S(Se,Te)F4, Tl6S(Se,Te)Cl4, Tl2TeF6(Cl6) та ширини забороненої зони сполук Tl6SF4(Cl4) і Tl2TeF6(Cl6).

Аналіз закономірностей, знайдених для експериментально визначених кристалічних структур сполук типу А2TeC6 (де А – лужні метали і Tl(І); C – галоген), що кристалізуються у структурному сімействі перовскіту і його похідних, зроблено припущення щодо ймовірності кристалізації гіпотетичних тернарних сполук складів Li2(Na2)TeBr6 в одній із низькосиметричних сингоній (моноклінній або триклінній), що є стабільними для цього класу сполук при значній різниці іонних радіусів галогену й одновалентного металу.

Біографії авторів

Є.Ю. Переш, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., професор кафедри неорганічної хімії

О.В. Зубака, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії

І.Є. Барчій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., професор, завідувач кафедри неорганічної хімії

В.І. Сідей, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

М.Ю. Сабов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії

А.А. Козьма, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23