ФОРМУВАННЯ КВАЗІБІНАРНИХ ПЕРЕРІЗІВ В СИСТЕМІ Ag – Sb – P – Se

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.33-37

Анотація

При вивченні природи фізико-хімічних взаємодій у системі Ag – Sb – P – Se основна увага приділялася системам на основі AgSbP2Se6 за участю стабільних подвійних і потрійних сполук. Передбачалося, що перерізи на основі стабільних сполук будуть квазібінарними. Проте було доведено неквазібінарність систем Ag2Se – AgSbP2Se6 та Ag7PSe6 – AgSbP2Se6. Останній перетинає дві квазітернарні системи Ag4P2Se6 – AgSbSe2 – Se і Ag4P2Se6 – Sb2Se3 – Se та проходить через три квазітетрарні системи. Квазітернарні та квазітетрарна системи утворені наступними квазібінарними перерізами: Ag7PSe6 – Ag4P2Se6, Ag7PSe6 – AgSbSe2, Ag7PSe6 – Se, Ag4P2Se6 – AgSbSe2, Ag4P2Se6 – Se, AgSbSe2 – Se, Ag4P2Se6 – Sb2Se3, AgSbSe2 – Sb2Se3, Sb2Se3 – Se, AgSbP2Se6 – Ag4P2Se6, AgSbP2Se6 – Sb2Se3, AgSbP2Se6 – Se. За попередніми даними, переріз Ag2Se – AgSbP2Se6 перетинає одну квазітернарну (Ag7PSe6 – AgSbSe2 – Ag) та одну квазібінарну систему (Ag4P2Se6 – AgSbSe2). Проте не було враховано, що переріз Ag2Se – AgSbP2Se6 перетинає квазібінарний переріз Ag4P2Se6 – Sb2Se3. Уточнюючий аналіз даних підтвердив, що перетин Ag2Se – AgSbP2Se6 перетинає вищевказані квазітернарну та дві квазібінарні системи. Уточнюючий аналіз даних, щодо характеру взаємодії на перерізі Ag2Se – AgSbP2Se6 підтвердила квазібінарність чотирьох систем (Ag7PSe6 – Ag2Se, Ag2Se – Ag, Ag2Se – AgSbSe2 та Ag – AgSbSe2) та додатково системи AgSbP2Se6 – Sb4(P2Se6)3. Таким чином, було встановлено квазібінарність сімнадцяти перерізів. Слід зазначити, що деякі з них були відомі в літературі. Перерізи Ag2Se – Ag та Sb2Se3 – Se є частковими подвійних систем Ag – Se та Sb – Se відповідно, а перерізи Ag2Se – AgSbSe2 та AgSbSe2 – Sb2Se3 є частковими квазібінарного перерізу Ag2Se – Sb2Se3. Примітно, що AgSbP2Se6 не утворює квазібінарних перерізів із срібловмісними сполуками. Виняток становить Ag4P2Se6, який часто є кінцевим, іноді проміжним продуктом взаємодії AgSbP2Se6 з іншими срібловмісними сполуками.

Біографії авторів

В.І. Сабов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

науковий співробітник

І.Є. Барчій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф., завідувач кафедри неорганічної хімії

М. П'ясецкі, Університет ім. Яна Длугоша,Ченстохова

PhD, проф.

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник

М.Ю. Сабов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23