ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ СИСТЕМИ Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.46-52

Анотація

Дана робота присвячена порівнянню визначення псевдоширини забороненої зони твердих розчинів складу Ag7(Si1-xGex)S5I (x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) методами оптичної спектроскопії (оптичного поглинання та дифузного відбивання). Спектроскопія оптичного поглинання проведена на тонких плоскопаралельних монокристалічних зразках. Спектри дифузного відбиття отримано на зразках у формі мікрокристалічних порошків (~10-20 мкм). Енергія псевдоширини забороненої зони твердих розчинів Ag7(Si1-xGex)S5I, визначена на основі логарифмічної залежності коефіцієнту поглинання за Урбахом та на основі залежності функції Кубелки-Мунка із застосуванням графічного методу Таука. Встановлено, що значення ширини псевдозабороненої зони Eg, отримані за результатами аналізу спектрів дифузного відбивання мікрокристалітів твердих розчинів і спектральних залежностей показника поглинання для монокристалів твердих розчинів Ag7(Si1-xGex)S5I (х=0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1) не відрізняються більше, ніж на 5%. Отже, є коректним застосування неруйнівного та простого методу, спектроскопії дифузного відбиття, для оцінки значення псевдоширини забороненої зони пористих, полі-, мікро- та нанокристалічних об’єктів.

Біографії авторів

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник

М.М. Поп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.фіз.мат.н., докторант

І.О. Шендер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірантка

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Ю.Ю. Васько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

Ю.П. Жукова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., інженер кафедри аналітичної хімії

Я.І. Студеняк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., завідувач кафедри аналітичної хімії

Л.М. Сусліков, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.фіз.-мат.н., проф., професор кафедри прикладної фізики

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23