КОМПЛЕКС АЛІЛДИФЕНІЛГУАНІДИНУ З АРИЛТЕЛУРТРИХЛОРИДОМ

Автор(и)

  • М.В. Повідайчик ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0015-8356
  • М.Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6121-828X
  • В.Г. Лендєл ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.84-87

Анотація

Функціоналізовані ациклічні та циклічні гуанідини володіють широким спектром біологічної активності. Зокрема, володіють протипухлинною, антибактеріальною активностями, є імунодепресантами, анестетиками, анальгетиками та аналогами природніх алкалоїдів. Пошук методів синтезу нових похідних гуанідину є актуальною проблемою.

Введення до гуанідинового остову ненасиченого алкільного замісника відкриває шлях до синтезу гетероциклічниих сполук азольного чи азинового ряду з використанням методу електрофільної гетероциклізації під дією галогеновмісних електрофільних агентів. З цією метою синтезовано N-aліл-N’,N’’-дифенілгуанідин. Відомо, що алільні гуанідини здатні циклізуватися під дією галогенів. Використання халькогенгалогеновмісного електрофілу може привести до утворення потенційно біологічно активного ациклічного чи гетероциклічного похідного гуанідину. З цією метою використано як електрофільний агент п-метоксифенілтелуртрихлорид.

Взаємодія еквімолярних кількостей N-aліл-N’,N’’-дифенілгуанідину з п-метоксифенілтелуртрихлоридом в хлороформі при 12 годинному перемішуванні реагентів приводить до утворення адуктів складу субстрат-електрофіл 1:1. Збільшення часу проведення реакції та температурного режиму не приводить до утворення продуктів приєднання чи циклізації. Будову комплексу запропоновано на основі спектральних даних та даних елементного аналізу.

Біографії авторів

М.В. Повідайчик, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

М.М. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., доцент, завідувач кафедри органічної хімії

В.Г. Лендєл, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф., директор навчально-наукового інституту хімії та екології

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23