АРИЛТЕЛУРОХЛОРУВАННЯ 4,5-ДИАРИЛЗАМІЩЕНИХ 3-АЛІЛТІО-1,2,4-ТРИАЗОЛІВ

Автор(и)

  • М.М. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0015-8356
  • Д.Ж. Кут ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.Ю. Онисько ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6121-828X
  • В.Г. Лендєл ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.1.88-92

Анотація

Похідні тіазолотриазолу володіють цілим рядом біологічної активності. Найбільш ефективним та простим методом синтезу тіазолотриазолів є електрофільна внутрішньо-молекулярна циклізація ненасичених алкільних похідних 1,2,4-триазолу під дією різних електрофільних реагентів (галогени, тетрагалогеніди халькогенідів).

Раніше повідомлялося, що 3-металілтіо-4,5-дифеніл-1,2,4-триазол реагує з арилтелур-трихлоридом з утворенням адукту складу субстрат-електрофіл 1:1. Тому метою даної роботи є дослідження регіоселективності арилтелурохлорування алільних тіоетерів 1,2,4-триазолу. Встановлено, що в різних розчинниках 3-алілтіо-4-феніл-5-(3-хлорофеніл)-4H-1,2,4-триазол з п-метоксифенілтелуртрихлоридом утворює молекулярний адукт аналогічного складу. Натомість додавання допінг-добавки натрій перхлорату до реакційного середовища змінює напрямок реакції і призводить до утворення перхлоратів 6-((дихлоро(4-метоксифеніл)-4-теланіл)метил)-5,6-дигідро-3H-тіазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-ію.

Таким чином, в результаті арилтелурохлорування 4,5-диарилзаміщених 3-алілтіо-1,2,4-триазолів одержано солі тіазоло[3,2-b][1,2,4]триазолу. Підібрано оптимальні умови для проходження телуро-індукованої циклізації.

Біографії авторів

М.М. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри органічної хімії

Д.Ж. Кут, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант

М.Ю. Онисько, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., доц., завідувач кафедри органічної хімії

В.Г. Лендєл, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.х.н., проф., директор навчально-наукового інтитуту хімії та екології

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-23