ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25; 0.33)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.5-9

Анотація

Тернарні аргіродити срібла проявляють широкий спектр властивостей та відносять до перспективних твердотільних провідників, термоелектриків, фотовольтаїчних та нелінійно-оптичних матеріалів. Це забезпечується особливістю кристалічної структури аргіродитів, що поєднує жорстку аніонну та розупорядковану катіонну підрешітку. Дана робота присвячена розробці режиму вирощування якісних монокристалічних зразків твердих розчинів на основі фосфор-вмісного аналогу аргіродиту Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25; 0.33) методом спрямованої кристалізації з розплаву. Полікристалічні сплави твердих розчинів Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25; 0.33) одержували з попередньо синтезованих Ag7PS6 та Ag8GeS6. Синтез проводили одностадійним однотемпературним методом при максимальній температурі 1010°C. Фазовий склад сплавів встановлювали методом РФА. Фазовий аналіз одержаних полікристалічних сплавів не виявив рефлексів домішкових фаз. Результати термічних досліджень сплавів Ag7+x(P1-xGex)S6 використані для розробки технологічного режиму вирощування монокристалів. Вирощування монокристалів Ag7+x(P1-xGex)S6 здійснювали з розплаву методом спрямованої кристалізації. В результаті проведеного дослідження одержано якісні монокристали твердих розчинів Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25; 0.33). За результатами РФА встановлено, що твердий розчин складу Ag7.1(P0.9Ge0.1)S6 кристалізується у примітивній кубічній комірці ПГ P213, а тверді розчини Ag7.25(P0.75Ge0.25)S6 та Ag7.33(P0.67Ge0.33)S6 кристалізується у метастабільній за кімнатної температури високотемпературній модифікації з ПГ F-43m.

Ключові слова: аргіродити; монокристали; спрямована кристалізація; фазовий аналіз.

Біографії авторів

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., с.н.с.

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., с.н.с.

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., с.н.с.

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23