КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА La3Pb0.1Ga1.6Se7 ТА Pr3Pb0.1Ga1.6Se7

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.10-15

Анотація

Зразки стехіометричних складів La3Pb0.1Ga1.6Se7 і Pr3Pb0.1Ga1.6Se7, масою по 0.8 г кожен, отримані сплавлянням простих речовин у вакуумованих (10-2 Па) кварцових контейнерах за максимальної температури синтезу 1100°С. Кристалічна структура селенідів La3Pb0.1Ga1.6Se7 (a = 1.05595(4) нм, c = 0.63868(3) нм, RI = 0.0983, Rp = 0.1672) та Pr3Pb0.1Ga1.6Se7 (a = 1.03727(6) нм, c = 0.63772(5) нм., RI 0.0868, Rp = 0.2286) вивчена рентґенівським методом порошку. Встановлено приналежність структури синтезованих селенідів до структурного типу La3CuSiS7 (ПГ P63; СП hP24). У їх структурі атоми R = La(Pr) локалізовані в ПСТ 6с і разом з атомами селену формують тригональні призми, що мають один додатковий атом [R 1Se13Se23Se3]. Атоми статистичних сумішей M1 (0.64 Ga + 0.09 Pb) та M2 (0.58 Ga + 0.11 Pb), що займають ПСТ 2а і формують октаедри [М1 6Se2] та [М2 6Se2]. Ці октаедри між собою з’єднані гранями та в напрямку осі с утворюють колони. В ПСТ 2b атоми Gа оточені чотирма атомами cелену. Утворені тетраедри орієнтовані в напрямку осі с та ізольовані один від одного. Галійвмісні селеніди La3Pb0.1Ga1.6Se7 і Pr3Pb0.1Ga1.6Se7 на основі лантану та празеодиму є перспективними халькогенідами на основі яких можуть бути створені матеріали для нелінійної оптики та термоелектрики.

Ключові слова: рідкісноземельні метали; халькогеніди; кристалічна структура; рентґенівський метод порошку.

Біографії авторів

Н.М. Блашко, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Старший лаборант кафедри хімії та технологій

О.В. Марчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

К.х.н., доц., доцент кафедри хімії та технологій

О.В. Смітюх, Волинський національний університет імені Лесі Українки

К.х.н., старший лаборант кафедри хімії та технологій

А.О. Федорчук, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Професор, д.х.н., професор кафедри біохімії, біотехнології і загальної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23