ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ В ОБЛАСТІ ГОМОГЕННОСТІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ МОДИФІКАЦІЇ Ag8GeS6

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.38-42

Анотація

Катіонні іонні провідники знайшли широке практичне застосування у якості електричних акумуляторів, а комерційно найпоширенішими є літій іонні акумулятори. Однак активно ведуться дослідження, щодо підвищення безпеки даних акумуляторів. Серед можливих сполук привабливими є срібло-вмісні фази, оскільки іони срібла поряд з високою провідністю не володіють високою хімічною активністю як ті ж іони лужних металів. Реалізація необхідної для ефективного іонного транспорту кристалічної структури спостерігається у сполуках структури аргіродиту – групі тернарних халькогенідів та тетрарних галогенхалькогенідів багатозарядних катіонів (Ge4+, Si4+, P5+). У даній роботі проведено дослідження гетеровалентного катіонного заміщення P5+→Ge4+ у області збагаченої Ag8GeS6. Здійснено вирощування монокристалів Ag8-x(Ge1-xPx)S6 (x = 0.25; 0.5) методом спрямованої кристалізації з розчину-розплаву. Вирощені монокристали характеризуються відсутністю макродефектів, темно-сірого кольору з металевим блиском та розмірами l = ~3 cм та d = 1.2 см. З використанням методу Рітвельда встановлено кристалічну структуру та розраховано параметри елементарної комірки твердих розчинів Ag8-x(Ge1-xPx)S6 (x = 0.25; 0.5). Монокристали Ag8-x(Ge1-xPx)S6 (x = 0.25; 0.5) кристалізуються в орторомбічній сингонії з примітивною елементарною коміркою та просторовою групою Pna21.

Ключові слова: аргіродити; монокристали; спрямована кристалізація; фазовий аналіз.

Біографії авторів

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н, с.н.с.

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н, с.н.с.

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н, с.н.с.

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23