СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2-ГЕПТАДЕЦИЛ-[1,3]ТІАЗОЛО[3,2-b][1,2,4]ТРИАЗОЛ-7-ІЙ КАТІОНУ

Автор(и)

  • Г.В. Григорка ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.М. Фізер ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6583-3159
  • О.І. Фізер ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4809-3763
  • А.О. Кривов’яз ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.В. Сливка ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4788-0511

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.67-72

Анотація

Функціональні та конденсовані похідні 1,2,4-триазолів здебільшого знаходять своє застосування в якості біологічно активних сполук, також сучасні дослідження все частіше повідомляють про успішне їх застосування в якості сурфактантів, стабілізаторів утворення нано-частинок, компонентів гібридних перовскітів, які є перспективними матеріалами для оптоелектроніки.

Синтез нових солей [1,3]тіазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-ію, що містять довголанцюговий гептадецильний замісник, було запропоновано в рамках нашого дослідження. Добування вихідних сполук 2-гептадецил-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіону та відповідного металілового тіоетеру здійснювали за модифікованою методикою анелювання триазольного циклу комбінованих гібридних до полігетероциклічних систем та за описаною методикою алкілування симетричних триазолів, в результаті чого модельні сполуки було отримано з високими виходами. Для кватернізації атому нітрогену триазольного гетероциклу було використано метод внутрішньомолекулярної електрофільної гетероциклізації. Дослідження хімічних властивостей одержаної солі [1,3]тіазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-ію було проведено на прикладі реакцій аніонного обміну, результати якого вказують на стійкість досліджуваного катіону [1,3]тіазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-ію при нагріванні в присутності різних аніонів. Одержані нові гетероциклічні солі є перспективні в плані подальшого їхнього вивчення в якості поверхнево-активних речовин.

Ключові слова: 1,2,4-триазол; гептадецил; солі [1,3]тіазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-ію; сурфактант.

Біографії авторів

Г.В. Григорка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірант

М.М. Фізер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доцент, старший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ "УжНУ"

О.І. Фізер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., старший науковий співробітник НДЧ ДВНЗ "УжНУ"

А.О. Кривов’яз, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доцент, доцент кафедри органічної хімії

М.В. Сливка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д.х.н., проф., професор кафедри органічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23