ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНОГО ОКСИДНОГО КАТАЛІЗАТОРА 50%Cu3(PO4)2•50%Ni3(PO4)2

Автор(и)

  • Н.П. Голуб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4084-4553
  • Є.О. Голуб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А.А. Козьма ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0820-9979
  • А.О. Кузнєцова ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А.В. Гурч ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.95-99

Анотація

Встановлено, що частоти та інтенсивності смуг поглинання ІЧ-спектрів одержаного повітряно-сухого зразка 50%Cu3(PO4)2∙50%Ni3(PO4)2 та прожареного при оптимальній температурі термообробки 600оС характеризуються значним поглинанням в області валентних (3460-3020 см-1) та деформаційних (2360-1400 см-1) коливань гідроксильних ОН-груп молекул води. Валентні коливання фосфат-іону найбільше проявляються в продуктах дегідратації у вигляді чітких смуг в області частот поглинання 1110-410 см-1. Для дослідженого зразка спостерігаються три смуги поглинання в області: 3188,72 см-1, 1621,84 см-1 та 1434,78 см-1. Вони підтверджують існування двох видів молекул кристалогідратної води, які характеризуються різними енергіями водневого зв’язку. У процесі термічної обробки синтезованого зразка у інтервалі температур 120-700оС відбувається процес дегідратації. При цьому на одержаних ІЧ-спектрах поступово зменшуються інтенсивності смуг поглинання в області валентних та деформаційних коливань молекул води. Явище ускладнення спектру ортофосфат-іону додатковими смугами поглинання очевидно пов’язане із викривленням структури тетраедру в реальних кристалах та зниженням його симетрії. Воно може бути наслідком як низької симетрії оточення, так і збурення аніону ортофосфату РО43– молекулами води при виникненні міжмолекулярних водневих зв'язків. Також це може бути обумовлене можливою додатковою координацією ортофосфатного аніону з катіонами металів Сu2+ та Ni2+. Прожарювання зразка при кінцевій температурі термообробки 700оС призводить до одержання безводної ортофосфатної системи. Це призведе і до зниження величини поверхневої кислотності та каталітичної інертності зразка.

Ключові слова: каталізатор; гетерогенний каталіз; фосфати; складні оксиди; окиснення; н-алкани; вуглеводні; етан; етилен; ІЧ-спектроскопія.

Біографії авторів

Н.П. Голуб, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії

Є.О. Голуб, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Старший викладач кафедри фармацевтичних дисциплін

А.А. Козьма, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

А.О. Кузнєцова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірантка кафедри фізичної та колоїдної хімії

А.В. Гурч, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студентка

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23