СОРБЦІЯ ІОНІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ У ПРИСУТНОСТІ ГАЛОВОЇ КИСЛОТИ

Автор(и)

  • С.С. Мільович ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4878-2887
  • М.М. Фізер ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6583-3159
  • І.П. Стерчо ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9752-9343
  • Р.С. Вертелецький ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.100-107

Анотація

Розраховано зміни енергії Гіббса (метод PBE/3ζ, програмний комплекс ПРИРОДА) для реакції між комплексами іонів купруму, кадмію та плюмбуму з галовою кислотою та клиноптилолітом, що містить однозарядні (Na, К) та двозарядні (Са, Mg) обмінні іони:

(GalAn)2X×2H2O + Clin-Me + 2H3O+ → X(H2O)n-Clin + 2GalAn– + (6-n)H2O + 2Me+(Me2+).

Показано термодинамічну можливість самовільного протікання іонного обміну між комплексами іонів важких металів (Сu2+, Сd2+, Pb2+) з галовою кислотою та обмінними іонами клиноптилоліту, що свідчить про можливість вилучення зазначених іонів з ґрунтів, при їх координації по поліфенольним групам. Досліджено можливість значного зниження вмісту іонів Сu2+, Сd2+, Pb2+ як при відсутності галової кислоти, так і при її наявності у розчині (вихідна концентрація іонів металу 2 ммоль/л, відношення Ме2+ : галова кислота рівне 1:0, 1:1, 1:2). Виявлено, що натрієва форма клиноптилоліту має кращі сорбційні властивості та дозволяє вилучити на 22% більше іонів купруму, у порівнянні з природним клиноптилолітом Сокирницького родовища. Запропоновано 2 механізми зниження концентрації важких металів у ґрунті.

Ключові слова: клиноптилоліт; сорбція; важкі метали; квантово-хімічні розрахунки; галова кислота.

Біографії авторів

С.С. Мільович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

М.М. Фізер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., старший науковий співробітник

І.П. Стерчо, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Р.С. Вертелецький, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студент

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23