ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНОГО ОКСИДНОГО КАТАЛІЗАТОРА 50%Cu3(PO4)2•50%Ni3(PO4)2

Автор(и)

  • Н.П. Голуб ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4084-4553
  • Є.О. Голуб ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,, Ukraine
  • А.А. Козьма ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0820-9979
  • А.О. Кузнєцова ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А.В. Гурч ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Я.М. Гернешій ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.108-115

Анотація

Синтезовано індивідуальні ортофосфати купруму (ІІ) та нікелю (ІІ) та розроблено нову методику синтезу й одержано нову складну каталітичну систему на їх основі типу xCu3(PO4)2×yNi3(PO4)2 - 50%Cu3(PO4)2∙50%Ni3(PO4)2, яка володіє прогнозованими оптимальними кислотними властивостями поверхні та відповідними активними центрами. Досліджені кислотні властивості поверхні одержаних індивідуальних фосфатів купруму (ІІ) та нікелю (II) і складних купрум-нікельфосфатних каталітичних систем та розподіл активних центрів на ній. Вивчено особливості впливу умов синтезу та температури на склад, структуру та кислотні властивості поверхні одержаних каталізаторів, а також природу і характер формування активних центрів різної сили. Встановлено, що прожарювання нової синтезованої купрум-нікельфосфатної каталітичної системи в досліджуваному інтервалі температур (120-700оС) дає змогу не тільки здійснити повну дегідратацію одержаного кристалогідрату, але й сприяє посту-повій зміні величини поверхневої кислотності. Це обумовлює формування на поверхні синтезо-ваної складної купрум-нікельфосфатної каталітичної системи 50%Cu3(PO4)2∙50%Ni3(PO4)2 кислотних активних центрів відповідної сили. Підтверджено промотуючу роль йонів нікелю Nі2+ в структурі купрумфосфатного каталізатора та встановлена наявність синергетичного ефекту обох вказаних фосфатів щодо величини кислотності в структурі синтезованої складної каталітичної системи. Одержано новий активний і дешевий кислотний складний каталізатор – 50%Cu3(PO4)2∙50%Ni3(PO4)2, який володіє необхідною структурою, оптимальними кислотними властивостями поверхні, відповідними активними центрами, тому може бути використаний для дослідження в хімічній промисловості в якості активного і ефективного каталізатору парціального окиснення вуглеводнів в цінні продукти.

Ключові слова: каталізатор; гетерогенний каталіз; фосфати; складні оксиди; окиснення; н-алкани; вуглеводні; етан; етилен.

Біографії авторів

Н.П. Голуб, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії

Є.О. Голуб, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

Старший викладач кафедри фармацевтичних дисциплін

А.А. Козьма, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

А.О. Кузнєцова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірантка кафедри фізичної та колоїдної хімії

А.В. Гурч, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студентка

Я.М. Гернешій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студентка

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23