ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОПАНУ В ФОРМАЛЬДЕГІД НА ФЕРУМ ФОСФАТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2022.2.116-121

Анотація

Фосфати представляють собою різноманітні складні системи, для яких основною структурною одиницею є тетраедр. Вони широко застосовуються як каталізатори, носії каталітично-активних речовин, адсорбентів та йонообмінників. Ортофосфатна кислота і фосфати використовуються в ролі каталізаторів алкілування, крекінгу, ізомеризації, полімеризації, окиснення. Фосфати деяких металів сприяють окисненню н-алканів з утворенням альдегідів, карбонових кислот, спиртів, малеїнового ангідриду.

Досліджено процес перетворення пропану та пропілену на фосфаті феруму і показано вплив таких факторів як: температура процесу; час контактування реагуючої суміші з каталізатором t, співвідношення концентрацій кисню та вуглеводнів у суміші, а також вплив концентрації водню на даний процес. Показано, що оптимальними умовами проведення процесу окиснення пропану є температура 973 К і t =0.17 с. Встановлено, що при надлишку пропану в реакційній суміші формальдегід утворюється з пропілену. Навпаки, при малих концентраціях пропану в суміші, формальдегід утворюється безпосередньо з пропану. Запропоновані схеми окиснення пропану до формальдегіду.

Ключові слова: каталізатор; окиснення; фосфати; пропан; пропілен; формальдегід.

Біографія автора

В.М. Дзямко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

К.х.н., доц., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23