ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО Ag7PS6

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.5-9

Анотація

Пошук та дослідження нових матеріалів придатних для використання у новітніх твердотільних батареях є актуальним напрямком сучасної іоніки твердого тіла. Серед потенційних матеріалів варто згадати сполуки сімейства аргіродитів. Особливістю даних фаз є наявність розупорядкованої катіонної підрешітки, що забезпечує значну катіонну провідність у твердому стані. Дана робота представляє результати досліджень електричної провідності монокристалічного зразку нтм-Ag7PS6. Монокристал Ag7PS6 вирощено методом спрямованої кристалізації з розплаву. Ідентифікацію кристалу здійснено методом РФА. Встановлено, що одержаний зразок Ag7PS6 кристалізується у низькотемпературній модифікації у примітивній кубічній комірці. На орієнтованій та спеціально підготовленій кристалічній пластинці нтм-Ag7PS6 (з використанням золотих контактів) здійснено вимірювання частотної (1×101–3×105 Гц) та температурної (25–100°C) залежності загальної електричної провідності. Загальна провідність монокристалів Ag7PS6 становить 6.51×10–7 См/см (t = 25°С). За результатами температурних досліджень залежності загальної провідності встановлено термоактиваційний характер провідності.

Ключові слова: аргіродити; монокристали; фазовий аналіз; електрична провідність.

Біографії авторів

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Т.О. Малаховська , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

О.П. Кохан , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

М.І. Кайла, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к. фіз.-мат. н., провідний фахівець відділу аспірантури

К.В. Скубенич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к. фіз.-мат. н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

І.В. Росоха, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірант

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02