ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО Ag8GeS6

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.10-14

Анотація

Сполуки структури аргіродиту завдяки одночасному співіснуванню «жорсткого» аніонного каркасу та розупорядкованої катіонної підрешітки володіють високими значеннями іонної провідності у твердому стані. У зв’язку з цим аргіродити відносяться до перспективних суперіонних матеріалів для використання у якості робочого елементу твердотільних акумуляторів. У даній роботи представлено результати дослідження електрофізичних параметрів монокристалу Ag8GeS6 вирощеного метолом спрямованої кристалізації з розплаву. Методом РФА встановлено, що вирощений монокристал Ag8GeS6 кристалізується у низькотемпературній орторомбічній модифікації з параметри елементарної комірки: a = 15.147 Å, b = 7.469 Å, c = 10.584 Å. На орієнтованій по площині (011) монокристалічній пластині Ag8GeS6 методом імпедансної спектроскопії здійснено дослідження частотної (10 Гц – 0.3 МГц) та температурної (20 – 110°C) залежності електропровідності. На частотних залежностях загальної електропровідності Ag8GeS6 спостерігається зростання значень загальної електропровідності із зростанням частоти, що є типовими для змішаних іонно-електронних провідників. Визначено, що загальна провідність монокристалу Ag8GeS6 становить 3.82×10–5 См/см, а енергія активації – 0.728 еВ.

Ключові слова: аргіродити; монокристали; електрична провідність; фазовий аналіз.

Біографії авторів

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

С.Ю. Чундак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д. х. н., проф., професор кафедри ЕОНС

М.І. Кайла, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к. фіз.-мат. н., провідний фахівець відділу аспірантури

К.В. Скубенич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к. фіз.-мат. н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02