ФАЗОВІ РІВНОВАГИ НА ПЕРЕРІЗІ Cu2Se – Cu3SbSe4

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.20-24

Анотація

Складні селеніди відносяться до перспективних термоелектричних матеріалів у широкому температурному діапазоні. Оскільки одним із методів покращення термоелектричних параметрів матеріалу є зменшення теплопровідності шляхом статистичного заміщення складових компонентів у кристалічній структурі в процесі утворення твердих розчинів, то дослідження фазових рівноваг та встановлення областей гомогенності за участі перспективних з точки зору термоелектричної добротності сполук є актуальним. У даній роботі представлено результати дослідження фізико-хімічної взаємодії у системі CuSe2 – Cu3SbSe4. Синтез сплавів системи CuSe2 – Cu3SbSe4 (0; 10; 30; 50% 70; 90; 100 мол. % Cu3SbSe4) здійснено прямим однотемпературним методом при максимальній температурі синтезу 1053 K. Одержані сплави досліджували методами рентгенівського фазового, диференційного термічного та мікроструктурного аналізів. За результатами проведених аналізів встановлено, що система CuSe2 – Cu3SbSe4 є частково квазібінарним перерізом квазіпотрійної системи Cu2Se–Sb2Se3–Se. Переріз CuSe2 – Cu3SbSe4 характеризується проходженням чотирьох моноваріантних процесів. Досліджуваний переріз перетинає область первинної кристалізації фази з конгруентним характером плавлення – β-Cu2Se та область розшарування у рідкій фазі. Область граничних твердих розчинів на основі вихідних компонентів CuSe2 та Cu3SbSe4 не перевищує 5 мол.%.

Ключові слова: селеніди; діаграма стану; термічний аналіз; фазові рівноваги.

Біографії авторів

О.Й. Чорба, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Аспірант

М.Ю. Сабов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц.; доцент кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Т.О. Малаховська , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02