ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ Ag7SiS5I ТА Ag7GeS5I

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.25-29

Анотація

Сполуки з розупорядкованою структурою привертають значний науковий інтерес, оскільки структурне розупорядкування впливає на властивості матеріалу. У даній роботі представлено дослідження оптичних властивостей монокристалічних Ag7SiS5I та Ag7GeS5I, що відносяться до сполук зі структурою аргіродиту. Монокристали Ag7SiS5I та Ag7GeS5I вирощені методом спрямованої кристалізації з розплаву. Дослідження монокристалів методом РФА вказує на те, обидві сполуки кристалізуються у ПГ F-43m. Дослідження оптичних властивостей проводили при кімнатній температурі (20°C) у спектральному діапазоні 200–1100 нм. Початок області оптичного пропускання спостерігається при λ = 790 нм та λ = 860 нм для Ag7SiS5I до Ag7GeS5I відповідно. Встановлено, що монокристали Ag7GeS5I володіють вищою пропускною здатністю у порівнянні з Ag7SiS5I. При переході від Ag7SiS5I до Ag7GeS5I спостерігається зміщення області пропускання у більш довгохвильову область. Енергії прямого дозволеного та забороненого оптичних переходів у монокристалах Ag7SiS5I та Ag7GeS5I встановлено з використанням рівняння Таука. Встановлено, що відповідні значення енергії є вищими у випадку монокристалу Ag7SiS5I для обох розглянутих оптичних переходів.

Ключові слова: аргіродити; монокристали;оптична спектроскопія; оптичні переходи.

Біографії авторів

І.О. Шендер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірантка

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М.М. Поп , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.фіз.мат.н., докторант

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Л.М. Сусліков, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д. фіз.-мат. н., проф., професор кафедри прикладної фізики

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02