МОЖЛИВІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ БАРВНИКІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «БАЗАКРИЛ» ПРИ ВИЗНАЧЕННІ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.1.68-75

Анотація

В даному дослідженні показана перспективність використання барвників торгової марки «Базакрил» у спектрофотометричному аналізі. А саме використання їх, як ефективних реагентів при визначенні аніонних поверхнево-активних речовин, зокрема децил-, додецил- та тетрадецилсульфату натрію. Досліджені барвники характеризуються достатньо високою інтенсивністю забарвлення в широких межах зміни кислотності середовища і за цими властивостями не поступаються більшості відомих основних барвників, які використовуються в аналітичній практиці. Досліджено кінетичні фактори екстракції. Як результат - рівновага екстракції встановлюється вже за 10 - 30 с перемішування фаз і практично не залежить від використаного екстрагенту, а 1-3 хв центрифугування, достатньо для повного розділення фаз. Оптична густина екстрактів утворених ІА не змінюється протягом 2 годин. Встановлено, що такі барвники проявляють здатність до утворення ІА з АПАР і можуть служити аналітичними реагентами для їх визначення. Встановлені оптимальні умови утворення та екстракції ІА АПАР з новими барвниками. Запропонована нова, проста та експресна методика по визначенню АПАР у різноманітних зразках стічних та природніх вод, миючих засобах, тощо. Межа виявлення складає 0,23 мг/л, визначенню не заважають іони Cl- SO42-, CO32-, PO43-,Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Ni2+, Co2+, Al3+, Fe3+, Cr3+

Ключові слова: барвники; спектрофотометрія; іонний асоціат; протолітичні властивості; спектрофотометричні властивості.

Біографія автора

В.М. Русин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-02