СТРУКТУРНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Ag7+xGexP1-xS6 (x = 0.75; 0.5)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.5-10

Анотація

Сполуки структури аргіродиту завдяки особливостям відносяться до перспективних функціональних матеріалів. Функціональні параметри даних сполук забезпечуються особливостями кристалічної структури, а саме одночасному співіснуванню рухливої катіонної підгратки у межах жорсткого аніонного каркасу. Подібний мотив кристалічної структури обумовлює формування широких областей твердих розчинів на основі аргіродитів та дає можливість підвищувати значення функціональних параметрів даних фаз у межах областей гомогенності. У даній роботі представлено результати дослідження структурних та електричних властивостей твердих розчинів Ag7+xGexP1-xS6 (x = 0.75; 0.5) зі структурою аргіродиту. Монокристалічні зразки твердих розчинів Ag7.75Ge0.75P0.25S6 та Ag7.5Ge0.5P0.5S6 одержано методом спрямованої кристалізації з розплаву у вакуумованих кварцових ампулах. Встановлено, що тверді розчини Ag7+xGexP1-xS6 (x = 0.75; 0.5) кристалізуються у орторомбічній сингонії: ПГ Pna21, з параметрами гратки: a = 15.093 Е, b = 7.462 Е, c= 10.571 Е (Ag7.75Ge0.75P0.25S6) та a = 15.023 Е, b =7.450 Е, c =10.545 Е (Ag7.5Ge0.5P0.5S6). Методом імпедансної спектроскопії досліджено частотну та температурну залежність загальної електропровідності. Загальна електропровідність досліджуваних монокристалів становить Ag7.75Ge0.75P0.25S6 5.43 ×10–3 См/см (0.199 еВ) та Ag7.5Ge0.5P0.5S6 2.22 ×10–2 См/см (0.152 еВ) при температурі 25°С.

Ключові слова: аргіродити; монокристали; електрична провідність; фазовий аналіз.

Біографії авторів

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М.Й. Філеп, Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший дослідник, доц. кафедри біології та хімії Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці II

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Ю.П. Жукова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., інженер кафедри аналітичної хімії

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22