Сідей В.І. ЩОДО ІОННОГО РАДІУСУ ЦІАНІД-ІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.11-15

Анотація

У низці кристалічних структур лінійний двоатомний ціанід-іон CN здатен проявляти орієнтаційне розупорядкування й може розглядатись, як сферичний аніон, аналогічний до галогенід-іонів. Метою роботи було визначення величини октаедричного (тобто призначеного для стандартного в кристалохімії координаційного числа КЧ = 6, що відповідає октаедричному оточенню центрального атома координаційної сфери ліґандами) ефективного іонного радіуса та відповідного кристалічного радіуса для орієнтаційно-розупорядкованого ціанід-іона в рамках методології Шеннона [Shannon R.D. Acta Crystallogr. 1976, A32(5), 751–767]. Із застосуванням модифікованої методики Шеннона, що базується на дослідженні серії кореляційних залежностей (побудованих для низки ізоструктурних сполук-аналогів зі спільним катіоном) між кубом ефективного іонного радіуса r3 аніона та об’ємом V елементарної комірки відповідної кристалічної структури, визначено октаедричний ефективний іонний радіус ціанід-іону, котрий становить ~1.935 Å. Розрахований згідно правила Шеннона кристалічний октаедричний радіус (тобто ефективний іонний радіус аніона, зменшений на сталу величину 0.14 Å) для ціанід-іону складає ~1.795 Å. Одержані величини октаедричних радіусів ціанід-іона є сумісними із системою ефективних іонних та кристалічних радіусів Шеннона та можуть бути використані поруч з оригінальними радіусами Шеннона для моделювання кристалічних структур, що містять орієнтаційно-розупорядковані ціанід-іони.

Ключові слова: ціанід-іон; іонний радіус; орієнтаційне розупорядкування; кристалічна структура.

Біографія автора

В.І. Сідей, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник Науково-дослідної частини.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22