Селезень А.О., Піскач Л.В. ВЗАЄМОДІЯ У КВАЗІПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Tl2Se–CdSe–SnSe2

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.16-26

Анотація

Досліджено характер фізико-хімічної взаємодії в системі Tl2Se–CdSe–SnSe2 методами РФА, ДТА та МСА. При 570 К в рівновазі знаходяться α-, β-, γ-,  δ-, ε-, h-, σ-тверді розчини на основі Tl2Se, CdSe, SnSe2, Tl4SnSe4, Tl2SnSe3, Tl2Sn2Se5 і НТМ-Tl2CdSnSe4, що кристалізується в тетрагональній сингонії (ПГ I-42m). Побудовано поверхню ліквідусу даної системи, до складу якої входять поля первинної кристалізації усіх твердих розчинів, а також h¢-твердий розчин на основі ВТМ-Tl2CdSnSe4. Ці поля розділені 21 моноваріантними кривими та 19 нонваріантними точками. В системі протікає шість нонваріантних процесів: три перитектичні LU1+β↔d, LU2+β↔σ¢, LU3+γ↔σ¢+h та три евтектичні LE1↔α+β+d, LE2↔δ+ε+σ, LE3↔ε+h та процеси, що пов¢язані з фазовим переходом тетрарної фази σ↔σ¢. Двома квазібінарними перерізами Tl4SnSe4–CdSe та Tl2SnSe3–CdSe квазіпотрійна система Tl2Se–CdSe–SnSe2 тріангулююється на три вторинні квазіпотрійні підсистеми: Tl2Se–CdSe–Tl4SnSe4, Tl4SnSe4–CdSe–Tl2SnSe3 та Tl2SnSe3–CdSe–SnSe2, для яких побудовано просторові діаграми стану. В першій підсистемі протікає евтектичний процес E1 при 592 К; в другій підсистемі – перитектичний U1 при 680 К та евтектичний E2 при 665 К процеси. В третій підсистемі мають місце: два перитектичні U2 при 775 К та U3 при 696 К та евтектичний E3 при 643 К процеси; при 623 К знаходиться площина, що пов’язана з твердофазним розпадом сполуки Tl2Sn2Se5: h↔ε+γ.

Ключові слова: фазові рівноваги; політермічні перерізи; поверхня ліквідусу; просторова фазова діаграма.

Біографії авторів

А.О. Селезень, Волинський національний університет імені Лесі Українки

PhD-студент кафедри неорганічної та фізичної хімії

Л.В. Піскач, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.х.н., проф., професор кафедри неорганічної та фізичної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22