Погодін А.І., Філеп М.Й., Жукова Ю.П., Малаховська Т.О., Кохан О.П. КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.27-32

Анотація

Твердотільні провідники володіють широким спектром функціональних параметрів, завдяки чому відносяться до потенційних сенсорів, електролітів у паливних комірках та повністю твердотільних акумуляторах. Для оптимізації функціональних параметрів даних матеріалів активно використовують тверді розчини, на заміну індивідуальним сполукам. У цій роботі представлено результати дослідження структурних та електричних властивостей твердих розчинів Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25) зі структурою аргіродиту. Монокристалічні зразки твердих розчинів Ag7.1P0.9Ge0.1S6 та Ag7.25P0.75Ge0.25S6 одержано методом спрямованої кристалізації з розплаву у вакуумованих кварцових ампулах. Встановлено, що тверді розчини Ag7+x(P1-xGex)S6 (x = 0.1; 0.25) кристалізуються у кубічній сингонії: просторова група (ПГ) P213 з параметрами гратки а = 10.4289 Å (Ag7.1P0.9Ge0.1S6) та ПГ F-43m, а =10.5090 Å (Ag7.25P0.75Ge0.25S6). Методом імпедансної спектроскопії досліджено частотну та температурну залежність загальної електропровідності. Загальна електропровідність монокристалів Ag7.1P0.9Ge0.1S6 становить 1.19×10–2 См/см (Еа = 0.213 еВ), а Ag7.25P0.75Ge0.25S6 становить 3.60×10–2 См/см (Ea = 0.169 еВ) при 25°С.

Ключові слова: аргіродити; монокристали; електрична провідність.

Біографії авторів

А.І. Погодін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М.Й. Філеп, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II

к.х.н., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., старший дослідник, доц. кафедри біології та хімії Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці II

Ю.П. Жукова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., інженер кафедри аналітичної хімії

Т.О. Малаховська, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., ст.н.с., старший науковий співробітник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

О.П. Кохан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22