Косигіна І.М., Макаров А.С., Потапчук І.М. РЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛО-ВОДОВУГІЛЬНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ВУГІЛЛЯ МАРКИ ДГ ТА ВІДПРАЦЬОВАНОГО МАСЛА COMMA XTECH 5W-30

Автор(и)

  • І.М. Косигіна Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8277-9745
  • А.С. Макаров Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6077-4006
  • І.М. Потапчук Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7226-3051

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.62-69

Анотація

В наш час все більше постає проблема дефіциту енергоносіїв, їх економічність, екологічність та можливість поєднання різних чистих або відпрацьованих продуктів паливних матеріалів для більш повного їх використання та отримання максимальної енергії. Одним з ефективних шляхів вирішення даної проблеми є розробка композиційного палива, яке складається з вугілля різного ступеня метаморфізму, а також рідких дисперсійних середовищ різної хімічної природи. Найбільш відомим рідким паливом є водовугільне паливо, застосування якого має низку переваг перед спалюванням чистого вугілля. Але одним з його недоліків є низька калорійність через вміст в ньому до 40 % води від маси вугілля. Для раціонального спалювання палива на основі вугілля доцільно обмежитись вмістом води на рівні 10-15 %. Тому було запропоновано замінити частину водного середовища на органічні рідини:  відпрацьовані масла, нафтошлами, сивушні масла. Для масло-водовугільних палив важливими є наявність відповідних характеристик: в’язкості та стабільності для транспортування, зберігання та розпилення даних систем. При цьому на масло-водовугільні емульсії впливають різні зовнішні чинники, змінюючи їх характеристики, зокрема, й температура. Тому в даній роботі проводили дослідження впливу температури на реологічні властивості масло-водовугільних палив. В ході аналізу результатів проведених досліджень встановлено, що відбувається різке зниження в'язкості середовища при підвищенні температури від 10 °С до 20 °С. Подальше підвищення температури призводить до меншого зниження величини зміни ефективної в'язкості. Водночас при температурі в діапазоні від 60 °С до 70 °С спостерігається незначне зниження темпів зміни реологічних характеристик для досліджених масло-водовугільних палив. Отримані дані свідчать, що транспортування масло-водовугільних палив цистернами або трубопроводом суттєво не впливатимуть на текучість та стійкість одержаних систем.

Ключові слова: композиційне паливо; масло-водовугільна емульсія; довгополуменеве газове вугілля; температурна залежність.

Біографії авторів

І.М. Косигіна, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

кандидат технічних наук, науковий співробітник

А.С. Макаров, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

доктор технічних наук, завідувач відділу

І.М. Потапчук, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

провідний інженер

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22