Мільович С.С., Стерчо І.П. КІНЕТИКА СОРБЦІЇ ІОНІВ Cu(ІІ), Cd(ІІ), Pb(ІІ) НА СОКИРНИЦЬКОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ. МОДЕЛЬ ЕЛОВИЧА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2023.2.70-74

Анотація

Серед методів видалення іонів важких металів, сорбційні та іонобмінні є найбільш привабливим, якщо сорбенти та іонообмінники є недорогими та ефективними. При дослідженнях вилучення важких металів з водних об’єктів часто не враховується можливість знаходження у реальних об’єктах сторонніх компонентів, в тому числі і комплекоутворювачів. Дана робота присвячена дослідженню сорбції важких металів, а саме іонів Сu2+, Сd2+, Pb2+ на клиноптилоліті Сокирницького родовища при наявності та відсутності саліцилової та галової кислот, які моделюють гумінові та фульвокислоти і підбір кінетичної моделі, що добре описує дані процеси.

Досліджено сорбцію іонів Сu2+, Сd2+, Pb2+ на Сокирницькому клиноптилоліті у статичних умовах у присутності саліцилової та галової кислот. Показано, можливість значного зниження вмісту іонів важких металів навіть при вмістах комплексоутворювачів, що у два рази перевищують вміст металу. Саліцилова кислота має більший вплив на ефективність вилучення іонів у порівнянні з галовою. Процес сорбції добре описується за допомогою кінетичної моделі Еловича, про що свідчать високі коефіцієнти кореляції R>0,95. Модель Еловича краще описує процес сорбції Сu2+, Сd2+, Pb2+ на Сокирницькому клиноптилоліті, ніж, до прикладу, кінетична модель псевдо-другого порядку.

Ключові слова: клиноптилоліт; сорбція; важкі метали; кінетика; модель Еловича.

Біографії авторів

С.С. Мільович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

І.П. Стерчо, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.х.н., доц., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-22