DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2018.2.37-41

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ВИТРИМКИ КОНЬЯКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО СЕНСОРА НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ ТЕРБІЮ(ІІІ)

S. V. Beltyukova, T. I. Teslyuk, O. O. Liventsova

Анотація


Показана можливість визначення маркера терміна витримки (віку) коньяку - галової кислоти з використанням люмінесцентного сенсора на основі іонів Tb(III). Виділення галової кислоти проводили методом тонкошарової хроматографії на пластинках Sorbfil. Об’єм проби, який наносили на пластинку, становив  1 мкл. Встановлено, що оптимальними елюїруючими є системи кислотного характеру, зокрема етилацетат : оцтова кислота в співвідношенні 95:5 та бензол : метанол : оцтова кислота в співвідношенні 100:50:1. Останню обрано в якості рухомої фази. Аналітичним сигналом сенсорної системи виступає твердофазна сенсибілізована люмінесценція комплексу іона Tb(III) з галовою кислотою. Встановлено, що поверхево-активні речовини, а також донорно-активні добавки не впливають на інтенсивність люмінесценції комплексу. Збільшення інтенсивності люмінесценції сорбату комплексу спостерігається в присутності донорно-активної добавки триоктилфосфіноксиду (ТОФО). Аналіз спектрів люмінесценції та збудження сорбату комплексу в присутності ТОФО дозволяє припустити, що його молекула не входить у внутрішню координаційну сферу комплексу, а лише гідрофобізує  його та захищає від впливу молекул води, які дезактивують люмінесценцію. Це, в свою чергу, прияє збільшенню інтенсивності люмінесценції. Максимальна концентрація іонів тербію (ІІІ) і ТОФО у проявляючому розчині  складає 1.10-3 моль/л. Для створення оптимального значення рН (6,5-7,8 ) використовували  4%-ий розчин уротропіну. Збудження люмінесценції проводили при λзб= 365 нм,  інтенсивність люмінесценції  іонів тербію (ІІІ) реєстрували при  λвипр = 545 нм. Визначення галової кислоти проводили за градуїрувальним графіком. Розроблена проста та надійна методика визначення маркера віку коньяку – галової кислота в коньяках різних марок та різних термінів витримки. Правильність отриманих результатів перевірена методом «введено-знайдено». Величина відносного стандартного відхилення (Sr) становить 5,2–7,0 %. Межа визначення галової кислоти складає 0,002 мкг/мл.

Ключові слова


cognac; gallic acid; luminescent sensor; terbium (III) ion

Повний текст:

PDF

Посилання


Egorov I.A., Rodopulo A.K. Khimiya i biokhimiya konyachnogo proizvodstva. M.: Agropromizdat, 1988. S. 193 (in Russ.).

Kishkovsky Z.I., Merzhanian A.A. Tekhnologiya vina. M.: Legkaya i pishch. prom., 1984. S. 504 (in Russ.).

Oseledtseva I.V., Guguchkina T.I., Sobolev E.M. Dinamika aromaticheskikh aldegidov i kislot v konyachnykh spirtakh i konyakakh. Vinodeliye i vinogradarstvo. 2008, 6, 15–17 (in Russ.).

Savchuk S.A, Vlasov V.N., Appolonova S.A. i dr. Primeneniye khromatografii i spektrometrii dlya identifikatsii podlinnosti spirtovykh napitkov. Zhurn. analit. khim. 2001, 56(3), 246–264 (in Russ.).

Seliverstova I.V., Ivanov, A.A., Ivanova L.A. Opredeleniye organicheskikh kislot v vine metodom zhidkostnoy ionoeksklyuzionnoy khromatografii, Vinodeliye i vinogradarstvo. 2001, 4, 9–11 (in Russ.).

Savchuk S.A., Kolesov G.M. Khromatograficheskiye metody v kontrole kachestva konyakov i konyachnykh spirtov. Zhurn. analit. khimii. 2005, 60(8), 848–868 (in Russ.).

Vlasov V.N., Maruzhenkov D.S. Analiz kachestva brendi iz vinograda metodom khromato–mass–spektrometrii. Vinograd i vino Rossii. 1999, 1, 28–31 (in Russ.).

Panosyan A.G., Mamikonyan G., Torosyan M. Opredeleniye fenolnykh aldegidov v konyakakh i vinakh metodom kapillyarnogo elektroforeza: novye markery kachestva konyaka. Zhurn. analit. khimii. 2002, 57(4), 422–428 (in Russ.).

Yakuba Yu.F., Ageyeva N.M., Guguchkina T.I. Opredeleniye aromaticheskikh aldegidov v konyachnykh spirtakh i konyakakh. Vinodeliye i vinogradarstvo. 2005, 3, 15–18 (in Russ.).

Skorbanova Ye.A., Kayryak N.F., Mamakova Z.A. Sovremennye metodiki vyyavleniya falsifitsirovannykh vin. Vinodeliye i vinogradarstvo. 2005, 6, 26–27 (in Russ.).

Plozhishnikova M.A., Perelygin O.N., Semikin V.V. Primeneniye khromatograficheskikh metodov dlya otsenki kachestva i identifikatsii vinogradnykh vin. M.: Pishch. prom., 2006, 1, 9–13 (in Russ.).

Yakuba Yu.F., Lozhnikova M.S, Sovershenst-vovaniye analiticheskogo kontrolya vinodelcheskoy produktsii. Analitika i kontrol. 2011, 15(3), 309–312 (in Russ.).

Vlasov Yu.G., Legin A.V., Rudnitskaya A.M., Kolodnikov V.V. Khimicheskiye sensory i ikh sistemy. Zhurn. analit. khimii. 2010, 65(9), 900–919 (in Russ.).

Georgiyevsky V.P., Komisarenko N.F., Dmitruk S.E., Biologicheski aktivnye veshchestva lekarstvennykh rasteny. Novosibirsk: Nauka, 1990. S. 336 (in Russ.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.