DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.86-89

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АРИЛТЕЛУРТРИХЛОРИДІВ З 2-S-АЛКЕНІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ ХІНАЗОЛОНУ

M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel

Анотація


Відомо, що хіназоліновий фрагмент є структурним елементом багатьох природних алкалоїдів. Перспективним методом синтезу конденсованих похідних хіназоліну є метод електрофільної внутрішньомолекулярної гетероциклізації. Метою даного роботи є дослідити регіонаправленість електрофільної гетероциклізації арилтелуртрихлоридами S-алільних похідних хіназолону з термінально незаміщеним та заміщеним алільним замісником.

В якості субстратів для арилтелурогалогенування використано N(3)-феніл 2-S-алкенільні похідні хіназолону з термінально незаміщеним алільним замісником. Вибір таких об’єктів мотивується наявністю одного додаткового нуклеофільного центру для циклізації – ендоциклічного атому Нітрогену в першому положенні піримідинового циклу. Взаємодію аліл(металіл) тіохіназолонів з п-метоксифенілтелуртрихлоридом проводили в середовищі льодяної оцтової кислоти або тетрагідрофурана (ТГФ) при кімнатній температурі протягом 8 годинного перемішування реакційної суміші. Встановлено, що незалежно від співвідношення реагентів термінально незаміщені алкенільні тіоетери під дією п-метоксифенілтелуртрихлориду зазнають анелювання тіазолінового циклу з утворенням трициклічних конденсованих систем ангулярної будови. Слід відмітити, що утворюється молекулярний комплекс п-метоксифеніл­телуртрихлориду з тіазолінохіназолоном по атому Сульфуру. Утворення такого комплексу не спостерігалося при арилтелурогалогенуванні N-алкенільних 2–тіоксохіназолонів, де, очевидно, наявне внутрішньомолекулярне координування атома Сульфуру на атом Телуру.

 Натомість, використання термінально заміщеного диметилалільного тіоетеру в реакції з п‑метоксифенілтелуртрихлоридом в аналогічних умовах змінює напрямок реакції і приводить до утворення молекулярного комплексу. Неможливість циклізації  пояснюється стеричними екрануванням реакційного центру по відношенню до телуровмісного електрофіла.

Таким чином, тіоетери хіназолону з термінально незаміщеним алільним замісником під дією п‑метоксифенілтелуртрихлориду зазнають циклізації, натомість введення двох метильних груп до термінального атома Карбону алільного фрагмента змінює напрямок реакції і приводить до утворення молекулярного комплексу.

Ключові слова


еlectrophilic cyclization; p-methoxyphenyltellurium trichloride; regiochemistry; thioxoquinazolone; thiazolinoquinazolone

Повний текст:

PDF

Посилання


Aniszewski T. Alkaloids – secrets of life. Amsterdam, 2007, P. 316.

Armarego W.L.F. Chemistry of Heterocyclic Compounds: Fused Pyrimidines. Part I. Quinazolines. 2008, 24, 518.

Michael J.P. Quinoline, Quinazoline and Acridone Alkaloids. Nat. Prod. Rep. 2005, 22, 627–646.

Wippich P., Gutschow M. Regioselective Preparation of 1-(Bromomethyl)-5H-thiazolo [3,2- a]quinazolin-5-ones and Analogous 5H-Thieno[3,2- e]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5- ones from Fused 2-

(Alkenylthio)pyrimidin-4-ones. J. Org. Chem. 2000, 714–720.

Orysk, V.V., Zborovsky Yu.L., Staninets V.I., Dobosh A.A., Khripak S.M. Synthesis of thiazino and thiazolequinazolinones by cyclization of S-(2- propenyl) derivatives of 2-thioxo-2,3-dihydro-4

(1H)-quinazolinone. Chem. Heterocycl. Compd. 2003, 5, 739–744.

Zborovsky Yu.L., Khripak S. M., Staninets V.I. Synthesis of thiazolo and thiazino [3,2-a] quinazoline derivatives. Ukr. Chem. Journ. 2002, 68 (12), 95–99.

Kut M., Onysko M., Lendel V. The Influence of Condensed Cycle on Regiochemistry of Electrophilic Heterocyclization of 3-Alkenyl-2- Thioxopyrimidin-4-One by p-Alkoxyphenyltellurium Trichloride: Regiochemistry of Electrophilic Heterocyclization of 3-Alkenyl-2-Thioxopyrimidin-4-One by p-Alkoxyphenyltellurium Trichloride. J. Heterocycl. Chem. 2018, 55 (4), 888–892.

Kut M., Onysko M., Lendel V. Heterocyclization of 5,6-Disubstituted 3-alkenyl-2-thioxothieno[2,3-d]pyrimidin-4-one with p-Alkoxyphenyltellurium trichloride. Heterocycl. Cоmmun. 2016, 22 (6), 347–350.

Gevci T.O., Kut M.M., Оnysko М.Yu., Lendel V.G. Heterocyclization of 5-allyl-6-thioxo-1- metylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one by p-metoxyphenyltelluriumtrichloride. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2015, 2(34), 67–70.

Kut, M., Fizer M., Оnysko М., Lendel V. Reactions of N-alkenyl Thioureas with p-alkoxyphenyltellurium Trichlorides. J. Heterocycl. Chem. 2018, 55, 2284–2290.

Kut M.M., Оnysko М.Yu., Lendel V.G. Synthesis of Butenyl Thioethers of Arenopirimidinones. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2018, 2(40), 49–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.