DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.90-93

ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ 6-МЕТАЛІЛТІО-5-ФЕНІЛ-1,5-ДИГІДРО-4H-ПІРАЗОЛО[3,4-d]ПІРИМИДІН-4-ОНУ п МЕТОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДОМ

M. M. Kut, M. Yu. Onysko, V. G. Lendel

Анотація


Конденсовані похідні піразоло[3,4-d]піримідину привертають увагу як перспективні антибактеріальні препарати, інгібітори кінази, ксантин оксидази, а також володіють фунгіцидними та цитотоксичними властивостями. Структурний фрагмент піразолопіримідинів широко використовується для розробки нових ефективних медичних препаратів. Перспективним напрямком в цьому відношенні є побудова конденсованих похідних піразолопіримідину методом електрофільної внутрішньомолекурної циклізації.

В даній роботі досліджений напрямок електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації 6-металілтіо-5-феніл-1,5-дигідро-4H-піразоло[3,4-d]піримидин-4-ону п‑метоксифенілтелуртрихлоридом із залученням нуклеофільного центру ― ендоциклічного атома Нітрогену. Взаємодію п-метоксифенілтелуртрихлориду з 6-металілтіо-5-феніл-1,5-дигідро-4H-піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону проводили в середовищі льодяної оцтової кислоти при 8 годинному перемішуванні реакційної суміші та кімнатній температурі. Встановлено, що незалежно від співвідношення реагентів відбувається анелювання тіазоліновго циклу до піримідину з утворенням трициклічної конденсованої системи ангулярної будови. Слід відмітити, що утворюється молекулярний комплекс п-метоксифенілтелуртрихлориду з тіазолінопіразолопіримідином за участю атому Сульфуру. Про утворення комплексу свідчить наявність в спектрі ПМР різних сигналів протонів двох п-феніленових циклів. Використання двократного надлишку п‑метоксифенілтелуртрихлориду збільшує вихід цільового продукту циклізації ― 8-мтеил-4-oксо-5-феніл-8-{[дихлоро(4-метоксифеніл)-телуро]метил}-4,5,7,8-тетрагідро-1H-піразоло[4,3-e][1,3]-тіазоло[3,2-a]піримідин-9-іум хлориду.

Отже, електрофільна внутрішньомолекулярна циклізація 6-металілтіо-5-феніл-1,5-дигідро-4H-піразоло[3,4-d]піримидін-4-ону п‑метоксифенілтелуртрихлоридом проходить регіселективно із ангулярним анелюванням тіазолінового циклу. Знайдені оптимальні умови препаративного синтезу молекулярного комплексу тіазолінопіразолопіримідиній хлориду з п‑метоксифенілтелуртрихлоридом.

Ключові слова


еlectrophilic cyclization; p-methoxyphenyltellurium trichloride; 6-methylthio-5-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one; molecular complex; thiazolino-pyrazolopyrimidine

Повний текст:

PDF

Посилання


Ballell L., Field R.A., Chung G.A.C., Young R. New thiopyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as anti-mycobacterial agents. Bioorg. Med. Chem. 2007, 17, 1736–1740.

Halazy S. Designing heterocyclic selective kinase inhibitors: from concept to new drug candidates. Arkivoc. 2006, VII, 496–508.

Robins R.K.J. Potential Purine Antagonists. I. Synthesis of Some 4,6-Substituted Pyrazolo [3,4-d] pyrimidines. Amer. Chem. Soc. 1956, 78, 784–790.

Larsen S.D., Connell M.A., Cudahy M.M., Evans B.R., May P.D., Meglasson M.D., O'Sullivan T.J., Schostarez H.J., Sih J.C., Stevens .C., Tanis S.P., Tegley C.M., Tucker J.A., Vaillancourt V.A., Vidmar T.J., Watt W., Yu J.H. Synthesis and Biological Activity of Analogues of the Antidiabetic/Antiobesity Agent 3-Guanidinopropionic Acid: Discovery of a Novel Aminoguanidinoacetic Acid Antidiabetic Agent. J. Med. Chem. 2001, 44, 1217–1230.

Jiang M.X., Warshakoon N.C., Miller M.J. Chemoenzymatic Asymmetric Total Synthesis of Phosphodiesterase Inhibitors: Preparation of a Polycyclic Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine from an Acylnitroso Diels−Alder Cycloadduct-Derived Aminocyclopentenol. J. Org. Chem. 2005, 70, 2824–2827.

Bentya A.V., Vas’kevich R.I., Turov A.V., Rusanov E.B., Vovk M.V., Staninets V.I. Synthesis of New Imidazo[1,2-a]pyrazolo[4,3-e]pyrimidin-4(6H)-one Derivatives by Iodocyclization of 6-Alkenyl(alkynyl)-aminopyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-ones. Russ. J. Org. Chem. 2011, 47, 1049–1056.

Bentya A.V., Vas’kevich R.I., Bol’but A.V., Vovk M.V., Staninets V.I., Turov A.V., Rusanov E.B. Electrophilic Heterocyclization of 6-Alken(yn)ylsulfanylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-ones. Russ. J. Org. Chem. 2008, 44, 1377–1383.

Svaljavyn O.V., Onysko M.Yu., Turov A.V., Vlasenko Yu.G., Lendel V.G. Peculiar Electrophilic Heterocyclization of 5-allyl-6-thioxopyrazolo[3,4- d]pyrimidin-4-one. Chem. Heterocycl. Compd. 2013, 49(3), 526–531.

Onysko M.Yu., Svalyavin O.V., Lendel V.G. Synthesis and halogenation allylthioether pyrazolo[3,4-d]pyrimidinine. Chem. Heterocycl. Compd. 2007, 4, 602–604.

Svalyavin O.V., Svalyavin M.I., Balya A.G., Onis’ko M.Yu., Turov A.V., Lendel V.G. The synthesis of thiazolopyrazolo[4,3-d]pyrimidine trihalogenides and anomalies of their NMR spectra. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2014, 1, 136–141.

Vas’kevich A.I., Bentya A.V., Staninets V.I. Cyclofunctionalization of 6-Alkenylsulfanylpyrazolo[3,4-d]-pyrimidin-4(5H)-ones with Arenesulfenyl Chlorides. Russ. J. Org. Chem. 2009, 45, 1848–1853.

Svalyavin O.V., Senesh E.F., Golovko N.I., Onysko M.Yu., Balog I.M., Lendel V.G. Electrophylic heterocyclization pyrazolo[3,4- d]pyrimidine alkenyl derivatives with selenium tetrabromide. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2011, 1(25), 63–67.

Gevci T.O., Kut M.M., Оnysko М.Yu., Lendel V.G. Heterocyclization of 5-allyl-6-thioxo-1- metylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one by p-metoxyphenyltellurium trichloride. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2015, 2(34), 67–70.

Povidaychyk M., Kut M., Svaljavyn O., Onysko M., Lendel V. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2018, 39, 66–70.

Kut M., Onysko M., Lendel V. The Influence of Condensed Cycle on Regiochemistry of Electrophilic Heterocyclization of 3-Alkenyl-2-Thioxopyrimidin-4-One by p -Alkoxyphenyltellurium Trichloride: Regiochemistry of Electrophilic Heterocyclization of 3-Alkenyl-2-Thioxopyrimidin-4-One by p-Alkoxyphenyltellurium Trichloride. J. Heterocycl. Chem. 2018, 55 (4), 888–892.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.