DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2019.1.106-111

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДИ РІЧКИ ЛЮТА

S. Yu. Chundak, L. Yu. Roman, V. I. Gorbey

Анотація


Проведено моніторинг екологічного стану води річки Люта, що протікає вздовж території Вликоберезнянського та Перечинського районів Закарпатської області.  Оцінку якості води річки Люта проведено в просторі і часі – тобто по всій протяжності річки у 6 вибраних точках впродовж 2017/2018 р.р., включаючи всі пори року.

Водне ложе річки Люта утворюється в місці злиття багатьох струмків на північно-східному схилі гори Полонина Руна та впадає в річку Уж біля залізничної станції Дубриничі. Притоками її є струмки Бачава, Бистриця, Чечоватий, Лютка та інші. Загальна довжина річки Люта сягає 47 км.

Варто зазначити, що вздовж протяжності річки розташовано сільськогосподарські угіддя місцевого населення, ділянки, відведені для садівництва, а також різні бази відпочинку (Блакитна лагуна, Шостий кілометр, тощо).

Посезонну оцінку якості води річки Люта проведено за деякими гідрофізичними (прозорість, запах, кольоровість) та гідрохімічними (рН, аніони: нітрати, нітрити, амоній, фосфати, сульфати, хлориди, Ферум загальний, загальна жорсткість та перманганатна окисльвальність) показниками.

За результатами експериментальних досліджень гідрофізичних параметрів води річки Люта встановлено, що прозорість, запах та кольоровість води в момент відбору проб відповідає нормованим показникам  і не перевищує допустимі значення Зокрема, по всій протяжності річки: показник прозорості коливається в межах 30-15 см, запах – менше 2, кольоровість -  5-15 градусів. Середні величини гідрофізичних показників по періодах року коливаються в наступних межах: прозорість: 30-15 см, запах: менше 2, кольоровість:  50 – зимній період, 150 – осінній період.

Визначуваний гідрохімічний показник величини рН не перевищує гранично-допустимих норм, для вод рибогосподарського призначення і коливається в межах від 6,87 до 7,56 по всій протяжності  річки. Посезонно водневий показник становить 6,87 у осінній період і до  7,56 - у літній.

Аналіз даних по моніторингу стану природних води річки Люта як по всій довжині протікання, так і в різні періоди року показує, що нормовані показники, які характеризують якість поверхневих вод не перевищують гранично-допустимі концентрації для вод рибогосподарського використання, що вказує на І клас та 1-2 категорію якості води. Отже, антропогенний вплив на екологічний стан річки Люта є мінімальним. Перевищення нормованих значень у декілька раз спостерігається лише за показником заліза загального, що обумовлено особливістю геологічної місцевості.

Ключові слова


environmental monitoring; water quality; hydrochemical indicators; hydrophysical indices; anthropogenic influence

Повний текст:

PDF

Посилання


Trapeznikova L.V., Chundak S.Yu., Monych I.I., Lambruh L.M., Markovich V.P., Golyk K.V. Ecological state of subsoil waters of the river Vela basin. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2014, 1(31), 81–86 (in Ukr.).

Chonka І.І., Palko V.V. Condition of the small rivers of river basin Borzhava (Vinogradovsky area). Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2009, 1(21), 67–71 (in Ukr.).

Khimko R. Mali richky Ukrainy. Zhyva Ukraina. Ekolohichnyi zhurnal. 2004, 1-3 (70-72), 1–4 (in Ukr.).

Roman L.Yu., Chundak S.Yu. An estimation of river Vyznitsa water quality within the village Kolchyno limits, Transcarpathia, Mukachevo district. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2017, 2(38), 120–124 (in Ukr.).

Trapeznikova L.V., Vysotska N.V., Monych I.I., Tyupa M.A. Estimation of water quality and ecological state of surface and subsoil waters of the river Ublya sub-basin. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”. 2011, 1(25), 94–101 (in Ukr.).

Osiiskyi E.I., Dziamko V.M. Stan vykorystannia vodnykh resursiv Zakarpattia. Resursy pryrodnykh vod karpatskoho rehionu. Zb. nauk. pr. Lviv, Ukraina. 2004, S.47–51 (in Ukr.).

Roman L.Yu., Chundak S.Yu. The estimation of activity influence of the hotel tourist complex "sribnyy ray" on river velyka uholʹka water quality, tyachiv district, transcarpathia. Scientific bulletin of the Uzhhorod University. Series “Chemistry”, 2018, 1(39), 89–94 (in Ukr.).

Katynska I. V. Serednorichnyi stik i yoho minlyvist na richkakh Zakarpattia: Avtoref. dys. … kand. heohraf. nauk: 11.00.07, Odeskyi derzhavnyi ekolohichnyi universytet Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Odesa, 2017 (in Ukr.).

Hopchenko Ye.D., Katynska I.V. Mineralizatsiia vody richok Zakarpattia. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Prychornomorskyi ekolohichnyi biuleten». 2012, 1(43), 86–91 (in Ukr.).

Sukharev S.M., Chundak S.Iu., Sukhareva O.Iu. Tekhnolohiia ta okhorona navkolyshnoho seredovyshcha. Navchalnyi posibnyk. Lviv.: Novyi svit, 2000. S. 225 (in Ukr.).

Ivchenko A.I. Mali richky Ukrainy. Svitohliad. 2009, 4, 48–53 (in Ukr.).

Sukharev S.M., Chundak S.Iu., Sukhareva O.Iu. Osnovy ekolohii ta okhorony dovkillia. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. S. 394 (in Ukr.).

Kindriuk B.V. Hidrohrafichna merezha ta zlyvovyi stik richok Ukrainskykh Karpat. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2004. S. 38 (in Ukr.).

Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy: u 3 t. Pid red. Marynycha O.M. Kyiv: «Ukrainska radianska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, 1989. S. 84 (in Ukr.).

Polishchuk V.V. Mali richky Ukrainy ta yikh okhorona. Kyiv: «Znannia», 1988. S. 84 (in Ukr.).

Nabyvanets B.I., Osadchyi V.I., Osadcha M.N., Nabyvanets Yu.B. Analitychna khimiia poverkhnevykh vod. Kyiv: Naukova dumka, 2006. S. 456 (in Ukr.).

Osadchyi V.I., Nabyvanets B.I., Osadcha N.M., Nabyvanets Yu.B. Hidrokhimichnyi dovidnyk. Poverkhnevi vody Ukrainy. Hidrokhimichni rozrakhunky. Metody analizu. Kyiv: Nika-Tsentr, 2008. S. 656 (in Ukr.).

Hranychno dopustymi kontsentratsii pokaznykiv yakosti vody dlia rybohospodarskykh vodoim. Zahalnyi perelik HDK i OBR shkidlyvykh rechovyn dlia vod rybohospodarskykh vodoim: Spysok № 12-04-11. Kyiv: Ministerstvo rybnoho hospodarstva SRSR. 1990, S.45. Chynnyi vid 09.08.1990 (in Ukr.).

SanPIN 4630-88. Sanitarnyie pravila i normyi ohranyi poverhnostnyih vod ot zagryazneniya. Vveden: 1.01.1989 (in Russ.).

Departament ekolohii pryrodnykh resursiv. Dopovid. Pro stan navkolyshnoho seredovyshcha Zakarpatskoi oblasti za 2016 rik. Uzhhorod, Ukraina. 2017, S.158 (in Ukr.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню.