DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.92-101

ЧАСОВІ ЗМІНИ ХІМІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ І БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛЮКОЗИ ТА САХАРОЗИ ОПРОМІНЕНИХ НА МІКРОТРОН М-30 З ЕНЕРГІЄЮ 12,5 МеВ

O. I. Symkanich, V. T. Masliuk, N. V. Boyko, S. A Tymoshchuk, N. I. Svatіuk, О. М. Pop, М. М Nyorba Bobikov, G. F. Pitchenko, О. М. Turkhovskij, N. I. Romanyuk, І. G. Megela, О. А. Tarnay, I. I. Gajnish

Анотація


Представлено результати комплексних хімічних, фізичних та біологічних досліджень часової еволюції параметрів води та розчинів глюкози/сахарози, разом, - 8 складів, опроміненої на мікротроні М-30 (12.5 МеВ, 1 МРад). Продукти радіолізу води мають непрямий вплив на структуру ДНК живих організмів, співставний із їх радіаційною деструкцією. Враховуючи, що наземна радіація є постійним чинником існування біоти вивчення кінетики та особливості хіміко-структурних перетворень для води, водних розчинів та їх вплив на метаболізми живих організмів є також важливим. Вибір вказаних речовин глюкози/сахарози, які є важливими представниками складних вуглеводів, зумовлений їх широким використанням у медицині та харчовій промисловості.

У даній роботі встановлені часові закономірності як довго-, так і короткотермінових релаксацій хімічних показників, оптичних властивостей та біологічної дії опромінених розчинів і води. На прикладі мікроорганізмів різних філогенетичних груп (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) встановлено вибірковість біологічної дії розчинів в залежності від дози опромінення та способу виготовлення розчину (опромінені розчини глюкози/сахарози, та дистильована вода; опроміненої сухої глюкози/сахарози у неопроміненій воді; неопроміненої сухої глюкози/сахарози у опроміненій воді). Встановлено, що більшу пригнічувану дію опромінені зразки здійснювали на клінічний штам Pseudomonas aeruginosa. Досліджено, що опромінені розчини сахарози і глюкози, внесенні в суспензії тестованого патогенного штаму призводили до повної елімінації цих мікроорганізмів одразу і через 24 год після опромінення. Розчин сухої опроміненої глюкози у неопроміненій воді зумовлював повну відсутність росту даної бактерії одразу після опромінення і 5 × 101 КУО/мл через 24 години після опромінення, однак аналогічний розчин сахарози не виявляв подібної дії.

Ключові слова


water; irradiated water; aqueous glucose/sucrose solutions; radiation; M-30 micron; pH; optics; strains; biological action; selectivity

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


UNESCO World Water Assessment Programme. The United Nations world water development report 2020: water and climate change. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2020. P. 219.

Pikaev A.K., Ershov B.G. Primary products of the radiolysis of water and their reactivity. Russ Chem Rev. 1967, 36(8), 602–620. Doi: 10.1070/RC1967v036n08ABEH001675.

Hiroshi Yamaguchi, Yukio Uchihori, Nakahiro Yasuda, Masashi Takada, Hisashi Kitamura. Estimation of Yields of OH Radicals in Water Irradiated by Ionizing Radiation. J. Radiat. Res. 2005, 46(3), 333–341.

Svatyuk N.I., Maslyuk V.T., Symkanych O.I. Radiological monitoring, concepts: "radiation weather" and "radiation identification of long". Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series. Physics. 2018, 44, 99–108.

Saber Naserifar, William A. Goddard Liquid water is a dynamic polydisperse branched polymer. Proceedings of the National Academy of Sciences Feb. 2019, 116(6), 1998–2003. Doi: 10.1073/pnas.1817383116.

Adams G.E., Boag J.W., Michael B.D. Aqueous Solutions Containing Oxygen Transient Species Produced in Irradiated Water. Proc. R. Soc. Lond. 1966, 289, 321–341. Doi: 10.1098/rspa.1966.0014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar